BiH Vijesti

Hadžić Džemal i ostali: Pričalo se da je Enes Durak vodio akciju na Čemernom

BIRN BIH
U nastavku suđenja za zločin počinjen u selu Čemerno kod Ilijaša, svjedok Državnog tužilaštva je izjavio da je nakon rata čuo da je akciju na ovo selo vodio Enes Durak.

Svjedok Stipo Ivanić se prisjetio početka rata 1992. godine kada je u njegovoj mjesnoj zajednici Ljubina kod Ilijaša uspostavljena dežura koju su držali rezervni policajci i stanovništvo koje je bilo u Teritorijalnoj odbrani (TO).

Prema njegovom sjećanju, Enes Durak je radio kao aktivni policajac u mjestu Srednje.

Upitan o Velimiru Vidakoviću, svjedok Ivanić je naveo kako je kasnije saznao da on je poginuo na Čemernom.

“Pričalo se da su u toj akciji učestvovale jedinice iz Breze, Kaknja i jedan dio iz našeg naselja – mjesne zajednice Ljubina. Od mojih mještana pričalo se da je učestvovalo oko 20 ljudi. Ne mogu sa sigurnošću reći kome su oni pripadali jer ja nisam bio uključen u te formacije”, ispričao je svjedok. 

Rekao je da mu je poznat svjedok “G”, za kojeg je kasnije saznao da je bio prisutan u akciji na Čemernom, ali da mu on nije nikada pričao o tome. 

Za Duraka je rekao da se “pričalo da je vodio tu akciju”.

Tužilaštvo BiH tereti bivše komandante i pripadnike Armije BiH, TO-a, te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju, te Hamdiju Spahića i Nehrua Ganića – da su u junu 1992. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) u selu Čemerno.

Optuženi su da su 10. juna 1992. izvršili napad na Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine – što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Svjedok Marcel Ivanić je ispričao da je od jeseni 1991. godine bio u rezervnom sastavu policije, dok je krajem aprila ili početka juna naredne godine pristupio u TO-u.

Njemu je predočena izjava iz istrage od 2017. gdje nije spominjao da je pripadao TO-i, na šta je svjedok rekao da se ne sjeća kako je rekao da je početkom rata bio u rezervnoj policiji. 

Za Vidakovića je rekao kako se naknadno pričalo da je negdje poginuo, a dok je u istrazi naveo da je poginuo na Čemernom. 

“Nije mi poznato to. Ja kad sam davao izjavu, inspektor se toliko derao na mene i vikao. Vršio je neki pritisak”, izjavio je svjedok.

Pročitan mu je dio iz istrage gdje je navedeno da je kasnije čuo da je akciju na Čemerno vodio Enes Durak. Svjedok je odgovorio da ne zna.

Nakon predočenih još nekoliko razlika u izjavama, svjedok je naveo kako misli da iskaz koji je davao u istrazi nije pročitao, jer mu je velik pritisak bio i jedva je čekao izaći. 

Na tvrdnju tužioca Vladimira Simovića da je na svjedoka vršen uticaj i da je zbog toga mijenja iskaz, Ivanić je to negirao.

“Ja se jednostavno ne sjećam pola stvari o kojima tužilac priča”, izjavio je on.

Suđenje se nastavlja 20. oktobra

BIRN BIH/Informer.ba