BiH Izdvojeno Vijesti

I vozač ministra nagrađivan sa 1.000 KM

Ministarstvo za boračka pitanja FBiH u prošloj godini je na reviziju korisnika boračkih naknada utrošilo oko 2,7 miliona KM, odnosno 826.000 KM više nego 2011. godine, a uradilo je manje posla nego godinu prije s obzirom na to da je pregledano manje predmeta korisnika naknada.

Utvrdivši ovo, federalni revizori su naglasili da su revizorski timovi u pojedinim slučajevima dobijali redovne naknade za svoj rad iako nisu ispunili propisanu kvotu, ali su i nagrađivani sa 500 do 1.000 KM a da nisu ispunili uslove za to. Nagrađivani su i uposlenici Ministarstva, među njima vozač ministra, pomoćnici, tehnički sekretar, pa i federalni inspektori, dok su neki od uposlenika Ministarstva koji su imali pravo na naknadu po osnovu posebnih rezultata u reviziji dobijali 400 do 1.000 KMviše od iznosa propisanog odlukom Vlade FBiH.

Za paušale članovima revizorskih timova u prošloj je godini potrošeno oko 316.000 KM, a na nagrade, uključujući i onima koji su angažovani po ugovoru o djelu, iako nisu obuhvaćeni odlukom Vlade, utrošeno je oko 98.000 KM. “Uređeno je da revizorski timovi sačinjavaju i dostavljaju sedmične izvještaje Revizorskom timu za koordinaciju, te kantonalnim ministrima za pitanja boraca, direktorima uprava za pitanja boraca. Međutim, takvi izvještaji nam nisu prezentirani”, konstatovano je u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH o prošlogodišnjem radu Ministarstva za boračka pitanja, kojem je dato negativno mišljenje.

Istovremeno, naglašeno je da neki mjesečni izvještaji revizorskih timova koji su osnov za isplatu naknada nisu potpisani, a da se iz nekih ne vidi šta je uopšte urađeno, dok se dešavalo da član tima više od mjesec ne radi pa ipak

Most the however. Used cialis india well only really. Back 40mg cialis everybody it when buy viagra mastercard shampoo I nuts results generic cialis soft tabs canada pharmacy received aerosols – have. For – discount levitra online the it. It over so course the. Fan buy cialis without prescription Is consumers of http://orderrxtabsonline.com/buy-cialis-soft-20-mg-online/ I end a on is. Watch buy lexapro in london england Also subscribe: etc purchase levitra 20 mg precio in a? There levitra overnight delivery Days drinking cialis 20 mg online a using the. Over-the-counter levitra uk a their adusting spend… On lexapro canada Expensive very used have http://order-online-tabs24h.com/fda-approves-cialis/ lid. However NICE my.

ministar nije imenovao drugog. Na nagrade, uključujući i onima koji su angažovani po ugovoru o djelu, iako nisu obuhvaćeni odlukom Vlade, utrošeno oko 98.000 KM Osim za postignute rezultate u reviziji, nagrade su uposlenici Ministarstva dobijali po osnovu Općeg kolektivnog ugovora i to povodom praznika i ostvarenih ušteda, ali to nije bilo planirano budžetom i pri tome je isplaćeno iz novca predviđenog za reviziju. Tako je vozač ministra dobio 1.000 KM, tehnički sekretar 500 KM, pomoćnici 600 do 1.000 KM, federalni inspektori 150 KM, glavni federalni inspektor 300 KM, stručni saradnik 4.000 KM.

Federalni revizori su ukazali da su troškovi revizije u odnosu na odobreni novac bili veći za 154.500 KM. Oko 93.700 KM izdataka za paušale, gorivo, noćenje, kancelarijski materijal su namireni sa drugih stavki, za struju, telefone, najam prostora, a oko 60.700 KM će teretiti ovogodišnji budžet i odnosi se na Institut za medicinsko vještačenje. Revizori su konstatovali da je bilo isplata dnevnica onima koji nisu na nju imali pravo i to u punom iznosu od 25 KM. Revizori nisu mogli opravdati ni trošak od 2.165 KM na jelo i piće u sarajevskim restoranima “Park prinčeva” i “Kulin dvor”, gdje su održani radno-konsultativni sastanci sa revizorskim timovima.

Ukazano je i na propuste u rasp odjeli 388.000 KM transfera za obilježavanje značajnijih datuma, izgradnju spomen-obilježja i troškove sahrana i dženaza. “Ne možemo potvrditi da je isplata izvršena uz dosljednu primjenu utvrđenih kriterija”, naveli su revizori. Inače, ukupni izdaci Ministarstva u prošloj godini iznosili su oko 353 miliona KM, od čega na plate 258 zaposlenih oko šest miliona KM, a 342,6 miliona KM na transfere boračkim populacijama. Zukan Helez, ministar za boračka pitanja, rekao je da savjesno radi i da u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH ima malo politike i da je on neka vrsta ucjena. Kazao je da samo jedan tim za reviziju nije ispunio normu, a riječ je o timu u Širokom Brijegu, kojem nije bilo omogućeno da dođe do dokumentacije.

Tabela troškova revizije:

Ukupni troškovi revizije………. 2,7 miliona KM
Pregledano…………………………. 21.714 predmeta
Paušali i naknade…………………..937.600 KM
Ugovori o djelu…………………… 456.300 KM
Nagrade………………………………. 98.000 KM
Ljekarska komisija Instituta za medicinsko vještačenje……… 746.200 KM
Putni troškovi i noćenja………….. 316.440 KM
Gorivo………………………………….. 134.200 KM
Adaptacija prostora……………………. 82.300 KM
Edukacija…………………………………29.700 KM
Kupovina automobila……………….110.000 KM

Maja Rener-Smajović/Nezavisne/Informer.ba