BiH Ekonomija Vijesti

Institucije BiH dobavljačima duguju stotine hiljada maraka

Institucije BiH, koje godišnje raspolažu milionskim budžetima, nisu u stanju da izmiruju ni osnovne obaveze prema dobavljačima, pa za prevoz, popravke, uređenje i nabavku materijala duguju stotine hiljada maraka.

Bilans stanja u brojnim institucijama pokazao je da mnoge od njih imaju velika dugovanja prema dobavljačima po raznim osnovama, a nisu im strana ni dugovanja za plate i naknade.

Ukupna pasiva Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH iznosila je na kraju prošle godine 42,3 miliona maraka, od čega se na kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima odnosi 1,3 miliona, koliko iznose i obaveze prema zaposlenima.

Revizija je pokazala da je Ministarstvo odbrane BiH na kraju prošle godine dobavljačima dugovalo 10,6 miliona, a zaposlenima za plate, naknade i poreze i doprinose 20,9 miliona.

Kratkoročne tekuće obaveze Ministarstva bezbjednosti BiH iznosile su više od 333.000 KM, a dugovanja Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice prema dobavljačima prelazila su 488.000 maraka.

Čist račun prema dobavljačima na kraju godine nije imalo ni Ministarstvo civilnih poslova, koje je dugovalo dobavljačima 119.098 KM, a zaposlenima za plate i naknade za decembar prošle godine 365.000 maraka.

Kratkoročne tekuće obaveze Generalnog sekretarijata Savjeta ministara iznosile su 102.226 KM, Parlamenta BiH više od 200.000 maraka, dok je

Predsjedništvo BiH dobavljačima i fizičkim licima dugovalo 265.000 KM.

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) “vukla” je za sobom kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima i fizičkim licima od 71.780 KM, a velika dugovanja bila su i “na leđima” Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH.
– Kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima i fizičkim licima iznose 449.047 KM – navedeno je u revizorskom izvještaju ove agencije za 2011. godinu.

Na listi dužnika prema dobavljačima nalaze se i pravosudne institucije. Sud BiH dugovao je 427.921, a Visoki sudski i tužilački savjet 282.285 KM.
Ništa bolje stanje kada su u pitanju kratkoročne tekuće obaveze nije ni u Institutu za nestala lica, koji je na kraju godine imao više od 130.000 maraka obaveza prema radnicima, a dug Centralne izborne komisije prema dobavljačima iznosio je 30.000 KM.

Osim dugovanja dobavljačima, revizija u institucijama pokazala je i brojne primjere kršenja odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH.
Agencije

Po osnovu dugovanja prema dobavljačima i drugim osnovama ne zaostaju ni brojne agencije na nivou BiH. Revizija je pokazala da je Agencija za državnu službu BiH na kraju prošle godine imala kratkoročne tekuće obaveze prema dobavljačima u iznosu od 53.116 KM, Agencija za poštanski saobraćaj 24.393 marke, dok je dug Agencije za rad i zapošljavanje BiH prema dobavljačima iznosio 17.772 KM.

Nezivsne/Informer.ba