BiH Top Vijesti

Intenzivirani radovi na izgradnji tunela Hranjen

Radovi na izgradnji tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde-Sarajevo, napreduje planiranom dinamikom, uprkos otežanim uslovima za rad.

Glavni nadzorni inžinjer za iskop i primarnu podgradnju tunela Hranjen Ivan Mlakić Vuković napominje da mehanizacija na gradilištu intenzivno radi na probijanju glavne i sporedne tunelske cijevi.

-Na tunelu Hranjen, s južne strane glavne tunelske cijevi u kojoj se izvode radovi primarne podgradnje, trenutno je iskopano negdje oko 1.600 metara, ukupno oko 2,4 km glavne cijevi i 2,3 km servisne, što je oko 43 posto te faze radova – pojašnjava Mlakić Vuković.

Radovi na realizaciji najvažnijeg infrastrukturnog projekta za BPK Goražde intenzivirani su nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39.339.000 KM koje je Vlada FBiH obezbijedila u okviru Programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”.

Javno preduzeće Autoceste FBiH krajem jula 2022. godine sa izvođačem firmom “Euro – Asfalt“ d.o.o Sarajevo potpisalo je ugovor za nastavak izgradnje tunela Hranjen, kojim je definisan nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od oko 400 metara te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od oko 1.150 metara, kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Ugovorom su definisani radovi na iskopu i ugradnji primarne podgrade sa južne strane iz pravca Goražda, dok se sa sjeverne strane, iz pravca Prače, radi fina obloga tunela odnosno zadnja faza.

 

Fena/Informer.ba