Politika Udarno Vijesti

Izbor predsjednika Vlade RS nezakonit

Sulejman Tihić, predsjednik SDA, podnio je 30. marta u ime Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS apelaciju Ustavnom sudu BiH na izbor predsjednika Vlade Republike Srpske. Ranko Karapetrović, generalni sekretar Narodne skupštine RS, rekao je da su za to saznali 26. aprila, kada im je iz Ustavnog suda BiH stigao zahtjev za izjašnjenje povodom apelacije, s obzirom na to da je Narodna skupština RS imenovala premijera Republike Srpske.

Klub Bošnjaka Vijeća naroda prvo je krajem prošle godine uložio veto na izbor premijera RS, obrazlažući da je ugrožen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, jer ni na jednoj od šest ključnih pozicija u RS nema Bošnjaka.

Nakon što je Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske 31. januara ove godine odbacilo ovu apelaciju, obrazlažući da time da nije prekršen Ustav RS, a potom je Klub Bošnjaka uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH. Prema tumačenju Ustavnog suda RS, Ustav propisuje da ni na jednoj od tih šest pozicija ne može biti više od dva pripadnika istog naroda, ali ne kaže ništa ako nema nijednog pripadnika jednog naroda.

Šefket Hafizović, delegat Vijeća naroda Republike Srpske, rekao je da Bošnjaci ne mogu prihvatiti da taj narod nije zastupljen na ključnim funkcijama i vjeruje da će Ustavni sud BiH takođe biti tog mišljenja, prenosi San.

– Za nas nije sporna odredba o šest pozicija, ali je sporno da nijedna od tih šest bitnih pozicija nije pripala Bošnjacima. Ovo je bio motiv da ovako postupimo. Uvjereni smo da imamo jake argumente, ali smo svjesni da će postupak potrajati – rekao je Hafizović i dodao da Bošnjaci smatraju da postoji ustavni osnov da se ospori Poslovnik o radu Suda RS, na osnovu kojeg je donesena odluka, te da i ta apelacija ide ka Ustavnom sudu BiH.

Momir Malić, predsjedavajući Vijeća naroda RS, kazao je da je ovaj pokušaj Bošnjaka “pucanj u prazno” i da su svjesni da ne mogu ni jednu ni drugu apelaciju dobiti na Ustavnom sudu BiH.

Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine RS,  komentarišući ovu apelaciju, rekao je da je Vlada RS mogla uraditi još više da nije bilo praznog hoda od mjesec dok je čekana odluka Ustavnog suda RS u vezi s izborom premijera i da je ova apelacija još jedan pokušaj da se oteža rad Vlade RS, piše San.

 

Informer.ba