BiH Vijesti

Krug 99 dao punu podršku Slavi Kukiću

Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” akademik Sulejman Redžić ocijenio da je danas da je izbor Slave Kukićalakmus papir naše društve i političke stvarnosti“, pozicije građanina i njegovog tretmana u okruženju apsolutizirane moći nacionalističkih elita, demisije parlamentarizma i uspostave etnopartitokracije, više nego bjelodano.

U saopćenju za javnost “Kruga 99” ističe se da je nezavisni intelektualac i nepartijska osoba tako umjesto da zbog prednosti po definiciji očekivane ekvidistance prema politički “zaraćenim stranama” i pouzdanog faktora okupljanja svih političkih opcija radi izlaska zemlje iz nateže političke krize, postaje problem agresivnim i neistinitim, propagandno instrumentaliziranim tumačenjem nacionalnog legitimiteta.

Umjesto da baš nasuprot na čelu Vijeća ministara BiH bude osoba koja nacionalni identitet posjeduje kao vlastitu vrijednost, a dokazano radi u interesu svih građana i naroda u BiH, kao što je to Kukić u prošlosti činio, to izleda postaje glavna prepreka za njegov izbor“, ističe se u saopćenju.

Dodaje se da nije u konkretnom slučaju riječ o osobi čiji su moralni, intelektualni i javni kapaciteti neosporni, već da je riječ o sukobu političkih koncepcija konstrukcije i destukcije države i društva, zadovoljavanja interesa svih građana i naroda i opcije nacionalističkih političkih elita koje nameću novi oblik nacionalnopolitičkog totalitarizma u ime i za račun isključivo tih i takvih elita.

I pri tome s argumentacijom koja nije samo u suprotnosti sa osnovni načelima ljudskih i građanskih prava i sloboda, već je i u suprotnosti sa osnovnim ustavnim određenjem o načinu konstitucije izvršnih organa vlasti“, dodaje se dalje.

Navodi se da upravo ti organi vlasti se, za razliku od parlamentarnog sistema, ne determiniraju nacinalnim legitimiranjem i predstavljanjem, kao u domu naroda državnog ili entiteskog nivoa, već odrednicama odgovarajućim ravnopravnoj zastupljenosti pojedinaca, pripadnika konstitutivnih naroda u tim izvršnim organima vlasti.

Zaključuje se da neustavnom argumentacijom, nacionalističke klike hoće zaustaviti na slovu i duhu aktuelnog ustava izbor Slave Kukića, osobe “kojoj i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, i svi drugi mogu i ogromnom većinom vjeruju”.

U konačnici je podcrtana podrška “Kruga 99” izboru Slave Kukića za Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

 

Fena/Informer.ba