BiH Izdvojeno Vijesti

Krug 99: Vode u Sarajevu u gorem stanju nego prije 40 godina

Vode u Sarajevu nisu očišćene i u gorem su stanju nego prije 40 godina, a projekt “Čista rijeka Miljacka”, u aktuelnoj fazi, završen je s prijedlogom od skoro 300 projekata kojima vode u sarajevskoj regiji treba dovesti na nivo prve kategorije, odnosno da budu podobne za kupanje.

Ovo je rekao dugogodišnji direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Tarik Kupusović, govoreći u nedjelju u Sarajevu na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” o temi “Čista rijeka Miljacka”.

Projekt “Čista rijeka Miljacka, kako je istaknuo Kupusović, obuhvatio je sve što može utjecati na kvalitet voda – od urbanog razvoja, sistema za odvođenje otpadnih voda, sistema za prečišćavanje, kao i sve druge elemente koji eventualno utječu na kvalitet voda, poput saobraćaja, šumarstva, poljoprivredne djelatnosti, industrije i turizama, te ukazao da se radi o dugotrajnoj aktivnosti.

Projekt “Čista rijeka Miljacka”, prema Kupusovićevim riječima, samo je skraćeni naziv za širi projekt “Čiste vode cijele sarajevske kotline” i osim rijeke Miljacke, od njenih izvorišta do ušća, njime su obuhvaćene rijeke Dobrinja, Željeznica, Zujevina i dio rijeke Bosne.

“To će biti dugotrajan i skup projekt, skoro 900 miliona eura, i da je Bosna i Hercegovina već stekla kandidatski status za EU mogli bismo računati na ogromna sredstva koja su od EU-a predodređena za projekte unapređenja infrastrukture i okoliša”
, kazao je Kupusović.

Sredstva od EU-a, kako je dodao, mogla bi se koristiti za kvaltet voda, vodosnabdijevanje, ali i odvođenje otpadnih voda i prečišćavanje tih otpadnih voda.

Predsjednik “Kruga 99” Sulejman Redžić kazao je da su vode u Bosni i Hercegovini sve zagađenije i da se povećava trend eutrofikacije, odnosno nepovoljnog ekološkog procesa koji nastaje unošenjem organskih materija u vodu.

“Više ne postoje čak ni izvorske vode koje su mikrobiološki ispravne i pogodne za čovjekovu upotrebu, a takav primjer je rijeka Miljacka. Ona je danas sjecište svih otpadnih voda, a zbog povećanje eutrofikacije i smanjenja kisika stvara se i nesnosni miris na čitavoj dužini njezina toka kroz Sarajevo”, kazao je Redžić.

 

Srna/Informer.ba