BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Mašić: Ujednačiti plate svim prosvjetnim radnicima

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može biti samo podrška kantonalnim ministrima i sindikatima budući da cjelokupnu nadležnost nad obrazovanjem imaju kantonalna ministarstva, izjavio je Feni federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.

Sindikati osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja donijeli su Odluku o organiziranju štrajka upozorenja na području cijele Federacije BiH u ponedjeljak 5. marta, i to zbog umanjenja plaća u pojedinim kantonima te destrukcije obrazovnog sistema.

Mašić ističe da Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine nije imala nesuglasica sa sindikatima obrazovanja jer predstavnici sindikata osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja učestvuju u radu Koordinacije.

Ministar je naglasio da bi ustroj Federacije, koji prouzrokuje brojne probleme, trebalo vrlo brzo promijeniti, budući da FBiH ima 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja koja su u potpunosti nadležna nad obrazovanjem te da se plate radnicima izdvajaju iz kantonalnih budžeta.

Tako prosvjetni radnici u različitim kantonima imaju potpuno različite platne razrede i visine plata, što ne bi trebao biti slučaj, mišljenja je Mašić, koji naglašava da bi svi radnici koji rade u obrazovanju trebali imati iste plate bez obzira u kojem kantonu rade.

“S te strane ovakva odluka sindikata trebala bi nam biti povod da napravimo kompletnu reviziju stanja u Federaciji BiH i ponudimo konkretna rješenja koja će voditi ujednačavanju stanja u svim kantonima”, istaknuo je Mašić i dodao da je nedopustivo da državni službenik na bilo kojem nivou ima veću platu od prosvjetnog radnika.

Prosvjetni radnici u ponedjeljak će u osam kantona od 12 do 12.30 sati biti u štrajku upozorenja, dok će u Tuzlanskom kantonu tada početi generalni štrajk, dok je u obrazovnim institucijama u Kantonu 10 štrajk u toku već mjesec dana.

Fena/Informer.ba