BiH Top Vijesti

Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom 31. marta, Međunarodnog dana vidljivosti transrodnih osoba skreće pažnju javnosti na potrebu unaprijeđenja realizacije građanskih prava osoba koje žive u drugom rodnom identitetu (transrodnih osoba).

“Želimo podsjetiti da transrodnim osobama u BiH nije omogućena pravna promjena spola, s obzirom da je oznaku spola u ličnim dokumentima i jedinstveni matični broj moguće promijeniti tek nakon izvršene “potpune“ medicinske prilagodbe spola. Na taj način se nad osobama koje žive u drugom rodnom identitetu vrši diskriminatorna praksa koja je u suprotnosti sa članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije kojim je zabranjena diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta”, navodi se u saopćenju iz Agencije za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Podsjećaju, da je Vijeće ministra Bosne i Hercegovine u julu prošle godine usvojilo Akcioni plan za unaprjeđenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini.

“Akcioni plan je proizvod rada eksperske radne grupe predstavnika/predstavnica nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i nevladinog sektora. Plan, pored ostalog, predviđa mjeru analize medicinskih i administrativnih aspekata modaliteta promjene spola za državljane/ke BiH.

Institucije u čijoj su zakonskoj nadležnosti matične knjige pozivamo na hitno zakonsko regulisanje i pojednostavljenje postupka zakonske promjene spola za transrodne osobe a na bosanskohercegovačku javnost apelujemo da prihvati postojanje transrodnih osoba u našem društvu i pomogne njihovoj punoj društvenoj uključenosti i ravnopravnosti”, navodi se u saopćenju.