BiH Intervju Vijesti

Miladin Milojčić: Još jedna pripadnica OS odbija skinuti maramu, ali će se to riješiti po zakonskim propisima

Glavni zapovjednik Oružanih snaga BiH general Miladin Milojčić u intervjuu za Dnevni list potvrđuje i informaciju kako “Pretis” iz Vogošće nije Ministarstvu obrane vratio određene količine eksploziva.

Procurilo je da su tri ženske osobe u Oružanim snagama BiH nosile marame na glavi ispod službenih vojničkih kapa. Navodno su dvije udaljene prošle godine iz službe, dok je jedan slučaj još uvijek aktualan. Je li to točna informacija? Ako jest, što zapravo u takvim situacijama nalažu zakonski propisi?

Informacija s kojom raspolažete je točna. Jedna pripadnica Oružanih snaga BiH, koja je nosila maramu ispod kape jedinstvene terenske uniforme Oružanih snaga BiH, prošle godine je otpuštena zbog zakonskog ograničenja nemogućnosti produženja ugovora jer je navršila 35 godina života, a druga je ispunila uvjete za umirovljenje i ista je umirovljena.

Jedan slučaj je još uvijek aktualan i u fazi je rješavanja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. Naime, Zakon o službi u Oružanim snagama BiH, standardne operativne procedure o nošenju uniforme i odluka Ministarstva obrane BiH o jedinstvenoj terenskoj uniformi i obilježjima OS-a BiH, ne propisuje i ne prepoznaje druge odjevne predmete osim klasičnih, koji čine sadržaj jedinstvene terenske i službene uniforme. Jasno je da svako odstupanje u nošenju jedinstvene terenske i službene uniforme predstavlja kršenje prethodno navedenih propisa. Neprincipijelnost u primjeni propisa dovela bi do raznolikosti u odijevanju, što je neprihvatljivo za instituciju kakve su Oružane snage BiH. Ovo svakako nije prvi put da se u OS-u BiH pokušava “testirati” nešto što nije u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, što nije slučaj kada su u pitanju druge uniformirane službe. Ovaj slučaj je u fazi rješavanja u sustavu zapovijedanja i kontrole u kojim svoje nadležnosti i odgovornosti imaju osobe od zapovjednika voda do Ministarstva obrane i predstavlja svojevrstan test za sustav u cjelini.”

Smatrate li da sve to ima duboku i opasnu pozadinu i jest li možda razgovarali s vojnim muftijom, što on na sve to kaže?

Pravilnik o organizaciji i načinu funkcioniranja vjerske službe u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama BiH predstavlja okvir djelovanja vjerske službe. Djelovanje u navedenom okviru u funkciji je jednovremenog zapovijedanja i zadovoljenja vjerskih potreba. Prema tome, vjerska služba u Oružanim snagama BiH ima svoje mjesto i ulogu i treba biti u punom kapacitetu. Međutim, Oružane snage su specifična organizacija u kojoj su precizno regulirani odnosi, prava, obveze, nadležnosti i odgovornosti, koje osobe prihvaćaju potpisivanjem profesionalnog ugovora. Specifičnost vojne organizacije se mora prihvatiti i kada su u pitanju ljudske slobode i demokratsko pravo upražnjavanja vjerskih i tradicionalnih simbola, ako se želi biti pripadnikom vojne organizacije i ako se toj organizaciji želi dobro.”

Kakvi su inače međuljudski odnosi, ima li možda nekih vjerskih “incidenata”?

“Međuljudski odnosi u Oružanim snagama BiH zasnivaju se na principima profesionalnosti i vojničke etičnosti. Vjerskih “incidenata” u proteklom razdoblju nije bilo zahvaljujući, pored ostalog, i dobro organiziranoj vjerskoj službi u Oružanim snagama.”

Poznato je da državne institucije, pa tako i Ministarstvo obrane BiH, već devet mjeseci žive i rade na privremenom financiranju. Na koji način se to odražava na funkcioniranje obrambenog sustava?

Ovo je prvi put da su institucije BiH, pa tako i Ministarstvo obrane BiH, devet mjeseci na privremenom financiranju, ranije je to bilo karakteristično za prvo tromjesečje. Funkcioniranje obrambenog sustava u ovakvim uvjetima financiranja karakterizira trošenje materijalnih rezervi i financiranje samo ključnih–težišnih zadataka i obveza na razini protekle godine. Prethodno navedeno podrazumijeva da u navedenom razdoblju nije bilo realizacije planova kapitalnih investicija i značajnijeg ulaganja u razvojne projekte.

Teško je očekivati da će i ovogodišnji proračun biti brzo usvojen, a kamoli za iduću godinu. Plaši li Vas da vojska ne bude praktično “gladna”?

Oružane snage BiH su organiziran i uređen sustav, a takav sustav mora biti spreman i na nepredviđene situacije. Imajući u vidu definirane prioritete financiranja, nas ne plaši da će vojska biti “gladna”.

Član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović je ukazao na zabrinjavajući nestanak oko 10-ak tona eksploziva. Je li se to doista i dogodilo, gdje se dogodilo i kako je moguće da se dogodi ako se zna da se naoružanje čuva?

Poznato je da OS BiH raspolaže s ogromnim viškovima streljiva i MES-a od čega je jedan dio tehničkim pregledom oglašen nestabilnim. Ministarstvo obrane je s “Pretisom” zaključilo ugovor o uništavanju dijela ovih sredstava u okviru Pilot projekta. S obzirom da se uništavanje streljiva i MES-a u “Pretisu” vrši metodom delaboracije, “Pretis” je bio obvezan Ministarstvu obrane vratiti eksploziv dobiven delaboracijom streljiva, kao i streljivo koje se procesom delaboracije nije moglo delaborirati. Međutim “Pretis” nije ispoštovao navedeni ugovor te nije vratio dio eksploziva nastalog delaboracijom.

Nedavno ste sklopili ugovore s novom skupinom mladih vojnika. U kojem će pravcu dalje ići popunjavanje osoblja?

Nemogućnost produženja ugovora s velikim brojem profesionalnih vojnika zbog zakonskih ograničenja stavila je pred Oružane snage BiH izazov očuvanja operativne sposobnosti. Ovaj izazov dočekali smo spremni i možemo ga smatrati prevladanim. Od 1. rujna 2008. do 1. rujna 2011. godine u Oružanim snagama BiH obučeno je i primljeno u profesionalnu vojnu službu 2587 mladih vojnika u IX klasa. Ovaj proces se nastavlja, tako da će u 2011./2012. godini biti obučeno i primljeno u profesionalnu vojnu službu još dvije klase po 300 vojnika. Ukupno gledano, u Oružanim snagama BiH zamijenjeno je više od 50 posto vojničkog kadra, čime je starosna struktura Oružanih snaga BiH bitno poboljšana.”

Priprema se upućivanje treće jedinice u Afganistan

Kakvo je stanje u Afganistanu, ima li problema s našom postrojbom?

“Stanje u Afganistanu najbolje oslikava činjenica da se iz faze stabilizacije prešlo u fazu rekonstrukcije i izgradnje kapaciteta afganistanskih sigurnosnih institucija. Naša postrojba kao i stožerni časnici izvršavaju zadatke vrlo uspješno i na zadovoljstvo kontingenta Oružanih snaga zemalja u okviru kojih djeluju. U završnoj fazi su pripreme za upućivanje treće rotacije pješadijske postrojbe i za sada nismo imali problema.

 

Dnevni list/Informer.ba