BiH Udarno Vijesti

Mladi iz BiH provjeravali koliko su inteligentni

Veliki broj mladih ljudi iz Sarajeva, ali i drugih gradova jučer je pristupio testiranju inteligencije u Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Svake godine na ovim prostorima sve više mladih interesuje njihovo stanje inteligencije.

Prosječan nivo

– Ovo je kao i svako fizičko testiranje. Znamo koliko su ta testiranja popularna i koliko su njihovi rezultati važni svakom čovjeku. Ista je situacija i sa testiranjem inteligencije – rekao nam je Vanja Gavran, član bh. Mense i dodao da će u Sarajevu testiranju pristupiti najmanje 50 osoba.

U Sarajevu je jučer boravio i Ranko Rajović, supervizor Svjetske Mense koji je naglasio da je naš mentalitet drugačiji u odnosu na druge, jer se i prosječan nivo inteligencije često smatra porazom.

– Ukoliko testirane osobe ne postignu iznadprosječan nivo osjećaju se kao da su pali na ispitu. Budu jako razočarani, dok to nije slučaj u ostalim svjetskim zemljama gdje kandidati dolaze kako bi se uvjerili u svoje kapacitete – objašnjava Rajović i dodaje da se osobama dozvoli i drugo testiranje, jer nekada trema utiče na rezultat.

Velika očekivanja

I jučer je najviše mladih pristupilo testiranju.

– Moji brat i otac su članovi Mense i ja sam željela da vidim svoje kapacitete, rekla nam je Amra Dautbegoviće.

I Alen Kopić je želio da sebi pokaže koliko je inteligentan, ali i da dokaže drugima, koji su ga kako kaže nagovorili na ovo.

– Odličan sam učenik i želim da znam koji je moj IQ. Siguran sam da ću proći i postati član Mense BiH – samouvjeren je bio Kopić.

I Muamer Maličević, student treće godine Sociologije je imao velika očekivanja. Kako, kaže zbog prestiža u raji došao je na testiranje.

Svi jučerašnji kandidati su prvi put došli na testiranje, a rezultati će im biti poslani poštom potpuno zaštićeni od javnosti.


Tri osnovna cilja

Mensa širom svijeta okuplja hiljade osoba čija utvrđena inteligencija spada u gornjih dva posto opšte populacije, s ciljem upoznavanja, druženja i učestvovanja u različitim aktivnostima. Od početka svog postojana, Mensa ima tri osnovna cilja da identifikuje i unaprijedi ljudsku inteligenciju radi dobrobiti čovječanstva, da ohrabri istraživanje prirode, karakteristika i koristi inteligencije, kao i da promoviše stimulativane intektualne i društvene mogućnosti za svoje članove. Mensa BiH ima oko 200 članova. Članovi Mense BiH mogu biti osobe koje su položile test u BiH nakon rata, položile test van BiH. Mensa BiH pored članova prihvata i status prijatelja, odnosno osoba koje su polagale test, ali nisu ostvarile rezultat od 148 po Katelovoj skali, te osoba koje su izrazile želju da sarađuju sa Mensom BiH.

Inteligencija

Prema nekim istraživanjima, inteligencija se razvija do 24 godine, a nakon toga počinje da opada. Test inteligencije je instrument za mjerenje koeficijenta inteligencije i predstavlja odnos između postignutih rezultata na testu inteligencije i skora koji postiže prosječna osoba istog uzrasta na istom testu, kada su oba skora izražena istim načinom obilježavanja. Prosječni koeficijent inteligencije iznosi 100, a prosječni centil je 50. Prosječni rezultat je onaj između 25 i 75 centila kojeg ostvari 50 posto ukupne populacije. Rezultat iznad 75 centila je iznadprosječan i istog može ostvariti manje od 25 posto ukupne populacije. Rezultat iznad 90 centila je visoko iznadprosječan kojeg može ostvariti jedva 10 posto ukupne populacije. Centil 98 ili više znači da je postignut rezultat u granici od gornjih dva posto ukupne populacije na testu inteligencije što znači da je tako ispunjen uslov za prijem u članstvo Mense, piše san.

 

Informer.ba