BiH Udarno Vijesti

MVP BiH smatra “Dnevni avaz” zlonamjernim?!

Ministarstvo vanjskih poslova  BiH smatra da su dijelovi revizorskog izvještaja o njihovom poslovanju za 2010, koje je objavio “Dnevni avaz“, neobjektivno i zlonamjerno izneseni i tvrdi da  nije prekoračilo prekoračili finansijski okvir za prošlu godinu.

U MVP-u smatraju da je autor teksta “propustio da pročita bitne dijelove izvještaja, koji bacaju drugačije svjetlo na poslovanje” ovog ministarstva, te ističu da bi krajnje korektno bilo da je navedeno da procent izvršenja njihovog budžeta za prethodnu godinu iznosi 87 odsto, a nivo izvršenja tekućih izdataka 97 odsto.

U saopštenju MVP-a  konstatuje se   da ovi pokazatelji  ukazuju da nisu prekoračili finansijski okvir za 2010. godinu.

U izvještaju, koji potpisuju generalni revizor Milenko Šego i njegov zamjenik Dževad Nekić se, između ostalog, navodi da finansijski izvještaji Ministarstva prikazuju fer i istinito, po svim bitnim pitanjima, stanje imovine i obaveze 31. decembra 2010. godine i rezultate poslovanja i izvršenja budžeta za godinu koja se završila u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima bile u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima“, navodi se u saopštenju iz MVP-a.

Iz MVP-a ističu da razlog reagovanja na objavljeni tekst nije izvještaj o njihovom poslovanju već neprofesionalno izvještavanje novinara.

“Poslovanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima za MIP BiH je imperativ. Sve preporuke revizora nastojaćemo u potpunosti primjeniti u narednom periodu, a novac poreznih obveznika, kao i do sada, trošiti isključivo za potrebe i interese građana BiH. U skladu sa navedenim važno je navesti da je MIP BiH značajno smanjilo troškove službenih putovanja za prva tri mjeseca ove godine”, kažu u MIP-u.

Dnevni avaz” danas je objavio da se u revizorskom izvještaju navodi da je MIP BiH prošle godine potrošio 35,5 miliona KM za plate i naknade zaposlenih, oko 2,24 miliona KM za putne troškove, dok su izdaci za telefonske i poštanske usluge iznosili oko 1,5 miliona KM.

Izvještaj je usvojen ”s rezervom” uz ocjenu revizora da je ovo ministarstvo, na čijem čelu se nalazi Sven Alkalaj, neefikasno planiralo budžet, nije uspostavilo pouzdan sistem javnih navbavki, pojedini rashodi nisu pravilno evidentirani, a uočeno je i niz propusta prilikom zapošljavanja osoblja, piše list.

Revizori su posebno ukazali na enorman porast broja zaposlenih na poziciji ministra savjetnika, koji je sa 31 narastao na 50, što znači da je bilo 19 unapređenja na ovoj poziciji, navodi ”Dnevni avaz”.

 

Srna/Informer.ba