BiH Top Vijesti

Na snazi vanredno hidrološko stanje

Na većini hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH dostignuti su nivoi vode pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje nadležnih institucija koje provode zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, definisani Federalnim operativnim planom odbrane od poplava (FOP).

 

Još je na snazi vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva rijeke Bosne (sliv rijeke
Željeznice), Unsko-sanskom kantonu te u BPK Goražde, kako je i prognozirano u Obavještenju o
prognozi vanrednog hidrološkog stanja izdatom 16. januara, za period od 17. do 20. januara.

Na svim hidrološkim stanicama u Kantonu Sarajevo bilježi se stagnacija i opadanje vodostaja.
Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Ilidža i HS Reljevo. Nove padavine
izazvale su porast vodostaja, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Obavještava se stanovništvo i privredni subjekti koji se nalaze u blizini vodotoka na pojačan oprez, a službe civilne zaštite na pripravnost u slučaju pogoršanja situacije.

Trenutno je stagnacija na većini hidoloških stanica na rijeci Bosni. Uslijed dotoka s gornjeg dijela sliva, tokom dana očekuje se blagi porast vodostaja. Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Visoko na Bosni, HS Maglaj i HS Modrac. Očekuje se stabilno hidrološko stanje na
ovom području.

Nove padavine uzrokovale su porast vodostaja na većini hidroloških stanica na Uni, a posebno Sani.

U toku dana se očekuje dostizanje vrha vodnih valova, te nakon toga stabilizacija vodostaja na svim stanicama, navodi se u saopćenju.

 

Fena/Informer.ba