BiH Top Vijesti

Nadležne institucije i agencije angažirane na osiguranju integriteta izbornog procesa

Nadležne institucije i agencije za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini poduzele su niz aktivnosti na planu osiguranja zakonitosti i zaštite integriteta izbornog procesa, uključujući i brojne sigurnosne aspekte, a sve radi kreiranja uvjeta za neometano provođenje predstojećih općih izbora.

Njihova zajednička ocjena jeste – da je poduzeto sve u skladu s nadležnostima, te da su svi raspoloživi kapaciteti maksimalno angažirani kako bi izbori protekli u najboljem redu, te kako bi preduprijedili bilo kakvu naznaku ometanja izbornog procesa.

U vezi s tim, a na inicijativu Centralne izborne komisije BiH (CIKBiH) i Radne grupe za praćenje realizacije zadataka iz nadležnosti institucija i policijskih agencija u BiH vezanih za provođenje Općih izbora 2022. godine, koju je formiralo Ministarstvo sigurnosti BiH, u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH  (DKPTBiH) formiran je Operativni štab akcije „Opći izbori 2022“, zadužen za sigurnosne aspeke izbornog procesa u BiH.

U tom štabu participiraju predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, DKPT-a BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA-e), Granične policije BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije (OSABiH)  i CIK-a BiH, kao i entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, te Policije Brčko distrikta BiH, sa zadatkom da koordiniraju aktivnosti svih policijskih agencija u BiH na očuvanju sigurnog ambijenta u toku cjelokupnog izbornog procesa.

Istovremeno, izvršene su određene organizacijske pripreme radi poduzimanja svih potrebnih mjera i radnji kako bi bili osigurani optimalni uvjeti za provođenje općih izbora, a na planu osiguranja zakonitosti i integritateta izbornog procesa angažirano je Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine kao i sva kantonalna i okružna tužiteljstva, koji će organizirati dežurstva na dan izbora – 2. oktobra.

Usto, definirana su striktna zaduženja u skladu s nadležnostima i djelokrugom svih aktera uključenih u osiguranje izbornog procesa,  koji u kontinuitetu vrše prikupljanje informacija od značaja za sigurnost izbornog procesa.

Kako je Feni ranije rečeno iz DKPT-a BiH, odnosno Operativnog štaba akcije „Opći izbori 2022“, u istom kontekstu osigurana je i međuagencijska razmjena obavještajnih podataka i informacija.

Iz Direkcije napominju da, zasada, nema obavještajnih informacija koje ukazuju na konkretne namjere, aktivnosti i prikrivene planove organizacija, grupa ili pojedinaca, koje bi bile usmjerene na direktno ili indirektno ugrožavanje samog izbornog procesa.

Iz DKPT-a BiH, istovremeno, podsjećaju da su u međuvremenu izvršene završne pripreme na planiranju mjera osiguranja izbornog procesa, dan uoči izbora i neposredno na dan izbora 2. oktobra, te da sve aktivnosti koje provode policijske agencije idu planiranom dinamikom.

 

Fena/Informer.ba