BiH Izdvojeno Vijesti

Nove lične karte počinju se uvoditi 2013?

Ministarstvo civilnih poslova BiH uputilo je u proceduru zakon o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana BiH, i ako njegovo donošenje bude teklo po planu, uvođenje nove lične karte bilo bi moguće 2013. godine.

Ministarstvo civilnih poslova BiH taj je zakon uputilo u proceduru i nismo u mogućnosti da tvrdimo kad će proći proceduru u Parlamenarnoj skupštini BiH i kad će početi njegova primjena. Okvirnim planovima predviđeno je da bi uvođenje nove lične karte bilo moguće 2013. godine”, rečeno je Srni u Ministarstvu civilnih poslova.

Zakonom su predviđene izmjene koje će omogućiti primjenu propisa vezano uz elektronski potpis i zaštitu ličnih podataka, kao i usklađenost propisa sa evropskim zakonodavstvom.

Ovakve izmjene znače i uvođenje novih ličnih karata koje će sadržavati elektronski memorijski čip sa biometrijskim podacima.

Takva lična karta biće, između ostalog, korištena i za elektronsko potpisivanje i upotrebu e-usluga u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu BiH i propisima donesenim na osnovu tih podataka.

Zakon predviđa da se određene potvrde mogu dobiti i elektronskim putem na osnovu zahtjeva stranke postavljenog na portalu nadležnog organa, čime se olakšava procedura licima koja će koristiti elektronske usluge.

Lične karte građani će mijenjati onda kada im bude istekao rok važenja stare lične karte, odnosno, u procesu redovne promjene lične karte građani će dobijati nove sa biometrijskim podacima i elektronskim čipom.

Cijenu nove lične karte, prema prijedlogu izmjena zakona, utvrdiće Vijeće ministara BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH očekuje da će MUP-ovi biti kadrovski i tehnički u potpunosti osposobljeni i opremljeni do termina kada će se krenuti u izdavanje novih dokumenata.

S obzirom da je riječ o sistemu koji je vrlo sličan sistemu biometrijskih pasoša dosadašnja iskustva u primjeni tog sistema biće korisna i uvođenju novih dokumenata, poručuju iz Ministarstva civilnih poslova BiH.