BiH Udarno Vijesti

Novi zakon uskoro izbacuje duhanski dim iz kafana i restorana

Vlast u Federaciji BiH proizvođačima duhana uvodi novi način pakovanja cigareta, veća upozorenja na kutiji o štetnosti pušenja i količini štetne tvari. Uvod u početak definitivnog istjerivanja duhanskog dima iz ugostiteljskih objekata, restorana, javnih institucija… prošle sedmice je napravila Vlada FBiH, koja je u parlamentarnu proceduru uputila izmjene Zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina, koji se odnose na obvezu proizvođača da izmijene pakiranja cigareta.

Novo pakovanje cigareta

Ako proizvođači cigareta ne žele platiti kaznu od 10.000 KM, ili na pola godine zatvoriti proizvodnju, ubuduće će na svakoj kutiji morati vidljivije istaknuti količinu štetnih tvari u cigaretama. Prema istoj odluci, na 35 posto prednje strane kutije cigareta mora biti istaknuto upozorenje ”Pušenje je štetno za zdravlje”, “Pušenje ubija” ili “Pušenje šteti ljudima oko vas”. S obzirom da je Parlamentarna skupština BiH još 10. lipnja 2009. godine ratificirala Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), BiH ima obvezu u prasku provesti preporuke propisane spomenutom konvencijom, što među ostalim uključuje i zabranu pušenja u zatvorenim prostorima. Premda do potpune zabrane pušenje u BiH ima još administrativnih barijera, odluka bi se na žalost brojnih ugostitelja, proizvođača duhanskih proizvoda i ovisnika o duhanskom dimu mogla početi provoditi tijekom iduće godine.

Zabrana pušenja u BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH u koordinaciji s entitetskim ministarstvima zdravstva intenzivno radi da se zakoni o zabrani pušenja na javnim mjestima uskladi s potpisanom međunarodnom konvencijom o kontroli duhana. Uz nadu da će zabrana pušenja biti uskoro stvarnost na cijelom prostoru BiH, u entitetskim ministarstvima i zavodima za javno zdravstvo nisu nam mogli točno reći kad će to biti. Rukovoditelj Službe za promociju zdravlja i medicinsku edukaciju Zavoda za javno zdravstvo FBiH tvrdi “da se sa zabranom pušenja na javnim mjestima mora ići vrlo brzo”, s obzirom na visok postotak pušača među stanovništvom. Tri glavne obveze iz Konvencije o kontroli duhana, a to su zabrana prodaje duhana i duhanskih prozivoda osobama mlađim od 18 godina, zabrana njihova reklamiranja i zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama, BiH mora ispuniti najkasnije do 2015. godine. Iz Ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo još su lani najavljivali da bi zabrana pušenja na javnim mjestima mogla stupiti na snagu tijekom ove godine. Novi zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina trebao bi riješiti zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima.

 

Večernji/Informer.ba