Politika Vijesti

Održana sjednica Predsjedništva BiH

Predsjedništvo BiH je danas na sjednici u Sarajevu usvojilo Platformu i Budvansku deklaraciju za Summit šefova država i vlada, koji će biti održan 30. juna, u Crnoj Gori, na Svetom Stefanu.

Predsjedništvo BiH dalo je podršku kandidaturi Španije za generalnog sekretara Svjetske organizacije za hranu FAO.
Prihvaćen je poziv generalnog sekretara Vijeća Evrope, upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH, za učešće na završnoj sesiji 6. ljetnog univerziteta za demokratiju, Strasbourg, 29. juna.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o pristupanju Republike Slovenije Konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece i Odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine Međunarodnoj konvenciji za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka.

Donesena je Odluka o određivanju brigadira Tome Kolende za vršioca dužnosti komandanta 4. pješadi?ske brigade Oružanih snaga BiH.

Također, donesena je i Odluka o produžetku mandata oficirima Oružanih snaga BiH u operaciji Snage međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan do 14 mjeseci.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva odbrane o trajanju mandata vojno-diplomatskih predstavnika BiH u inostranstvu. Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku da mandat vojno diplomatskim predstavnicima u inostranstvu traje tri godine.

Državno Predsjedništvo donijelo je Odluku o imenovanju brigadira Emira Klike za vojnog atašea pri Ambasadi BiH u Republici Turskoj i Odluku o imenovanju brigadira Ivice Pavića za vojnog atašea pri Ambasadi BiH u Republici Srbiji.

Donesena je Odluka o kandidovanju BiH za članicu Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o privremenoj primjeni Sporazuma o izmjeni Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Slovenije i Odluku o pristupanju BiH UNIDROIT Konvenciji o ukradenim ili nezakonitim izvezenim kulturnim dobrima.

Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o odbijanju šest molbi za pomilovanju osuđenih osoba.

Usvojen je također Izvještaj o izvršenju Budžeta Predsjedništa BiH za period I-III 2011. Godine, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

 

Fena/Informer.ba