BiH Vijesti Zdravlje

Onkološki pacijenti na radiološke preglede čekaju 10 do 15 dana

Zastupnici na  današnjoj sjednici Skupštine Hercegovačko-neretvanske razmatraju Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO)  za 2023. godinu, koji je u odnosu na prethodnu godinu uvećan za 12.573.000 maraka.

– Od tog iznosa uvećanja, 8.113.000 maraka ići će na povećanje plaćanja usluga zdravstvene zaštite koje idu kroz naše ugovorne zdravstvene ustanove, a 2.890.000 maraka za ostvarivanje takozvanih drugih prava osiguranika, a odnose se na pravo osiguranika iz Zakona o zdravstvenom osiguranju i dijela iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Povećanje u smislu zdravstvene zaštite ići će na proširenje liste ortopedskih pomagala, liste lijekova, odnosno tamo gdje je najpotrebnije – kazao je direktor ZZO-a Rade Bošnjak.

Kada je u pitanju postotak sredstava koji se od ukupnih sredstava nekog zavoda izdvaja za takozvana druga prava osiguranika, Bošnjak navodi kako je HNŽ na najnižoj razini u Federaciji BiH u odnosu na sve druge zavode .

– Mi smo 2015. godine za ta druga prava izdvajali negdje oko 13,91 posto od ukupnih sredstava kojima smo raspolagali, a ta druga prava su liječenje izvan kantona, ortopedska pomagala, lijekovi, putni troškovi povezani s liječenjem izvan kantona, bolovanja i tako dalje. Za 2023. planirali smo 17,6 posto, što bi značilo da smo od 2015. do ove godine taj iznos povećali za 11.500.000 maraka. Naš interes je upravo ta prava podići na neku višu razinu, a Financijski plan ZZO  za 2023. godinu upravo to predviđa – kazao je Bošnjak.

Napomenuo je kako je Zavod od 1. jula prošle godine krenuo s DRG platformom i plaćanjem usluga bolničke zdravstvene zaštite za one pacijente koji su u stacionarnom liječenju po DRG-u (međusobno povezane dijagnoze, eng. Diagnosis Related Groups).

– U ovoj 2023. godini izdvojili smo oko pet milijuna maraka za to plaćanje po DRG-u i plan je da se kroz naredni period taj postotak povećava kako bi u dogledno vrijeme došli do sto posto financiranja, odnosno plaćanja usluga bolničke zdravstvene zaštite po tom modelu, koji će donijeti puno pravičnije plaćanje. Prije svega, dovest će do pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge, ali iznad svega toga pomoći će menadžmentima bolnica u davanju kvalitetnih podataka za pravodobno i kvalitetno odlučivanje o upravljanju zdravstvenim ustanovama, a u smislu podizanja kvalitete pružanja usluga zdravstvene zaštite – kazao je Bošnjak.

 

Fena/Informer.ba