BiH Top Vijesti

Osuđena Sabaheta Džindo, najpoznatija kradljivica u BiH

Kraljica džeparoša Sabaheta Džindo, u Osnovnom sudu u Bijeljini, osuđena je na mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja zbog krađe.

Prema presudi, ona je 11. jula 2020. godine, došla u frizerski salon u Bijeljini, gdje je u neuračunljivom stanju od druge mušterije ukrala 4.950 mararka.

Zbog toga je osuđena na mjeru obaveznog psihijatriskog liječenja na slobodi, u ambulatnim uslovima, koja će se sprovoditi u adekvatnoj ustanovi za mentalno zdravlje, određenoj prema mjestu prebivališta optužene i ista će trajati godinu dana po pravosnažnosti ove odluke.

Ona se obavezuje da oštećenoj u roku od 30 dana, nakon pravosnažnosti ove odluke, nadoknaditi štetu u iznosu od 4.950 KM, dok se sa preostalim dijelom zahtjeva za naknadu štete, upućuje da isti ostvaruje u parničnom postupku.

Sabaheto Džindo je jedna od najpoznatijih kradljivaca u BiH i do sada je lišena slobode na stotine puta širom BiH.