Izdvojeno Politika Vijesti

Pejanović: Bez parlamentarne većine BiH klizi u novu krizu

Dalje odlaganje formiranja većine u parlamentu BiH moglo bi tu državu odvesti u novo krizno stanje i možda i do pogoršanja stabilnosti čak do konflikata, upozorio je dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Mirko Pejanović, koji je u petak u Ljubljani predstavio svoju knjigu “Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH”.

Bivši član Predsjedništva BiH u knjizi je postavio pitanje, da li BiH uopšte ima političku budućnost i kakva će biti ta budućnost. Prema njegovom mišljenju odgovor na to pitanje je samo jedan – to je u okviru istorijskog projekta euroatlantskih integracija.

Za ulazak u Evropsku uniju i savez NATO BiH će morati ispuniti uslove i Pejanović smatra, da u tome treba proizlaziti iz Daytonskog sporazuma. Njegov historijski zadatak je, da demokratske snage u BiH zajedno sa institucijama EU i međunarodne zajednice sprovedu reforme, koje će tu državu dovesti do članstva u navedenim organizacijama, naglasio je on.

Kao što je rekao projekt priključenja u EU i NATO za BiH je prije svega projekt mira i tek onda projekt demokratskog razvoja i izgradnje demokratskih institucija i jačanja tih institucija, da bi država djelovala tako kao i ostale članice Unije. Pri tome je potrebna aktivna pomoć međunarodne zajednice i Evropske unije, koja za tu namjenu imaju Vijeće za implementaciju mira odnosno visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, izvještava STA.

Pejanović smatra, da treba ubrzati ulazak BiH u NATO iz geopolitičkih i geostrateških razloga, jer bi to stvorilo uslove za razvoj demokracije iz gospodarstva. Uslov za ulazak u NATO su naravno političke reforme, a Pejanović se boji, da za političke reforme neće biti uslova, ako BiH po ubrzanom postupku ne bude primljena u savezništvo.

Pejanović se u knjizi bavi i pitanjem, zašto je poslije potpisa sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2008.gpodine došlo do zastoja na putu BiH u EU. Izdvojio je dva razloga –  slabljenje aktivnosti i međunarodne zajednice i EU u provođenju reformi u BiH i nemogućnost parlamenta, da bi donosio zakone. Kao što je naveo, parlament je u prijašnjem mandatu donio samo trećinu zakona od planiranih.

Autor knjige konstatira, da je obrat moguć i da je moguće ubrzati ulazak u euroatlantske integracije. Za to prema njegovom mišljenju je potrebna promjena strategije i institucionalnog djelovanja međunarodne zajednice, posebno EU. Pri tome je podsjetio, da nijedna reforma u BiH, uključujući i ustavnu, nije moguće provesti bez neposrednog angažmana međunarodne zajednice i EU. Prema njegovim riječima bilo bi najbolje kada bi SAD i EU udružile snage, ipak do toga još uvijek nije došlo.

Drugi uslov za ubrzano približavanje EI u NATO-u je formiranje parlamentarne većine poslije oktobarskih izbora bez koje prema Pejanovićevim riječima nije moguće riješiti dalji razvoj BiH. Sada je na probi cjelokupan politički i stranački sistem u BiH , naglasio je Pejanović i upozorio, da većine na državnom nivou neće biti moguće uspostaviti bez nove intervencije međunarodne zajednice.

Fena/Informer.ba