BiH Top Vijesti

Podignuta optužnica protiv pet osoba za koruptivno djelovanje, oštetili budžet BiH za 2.758.558 KM

Optuženi se terete za više krivičnih djela povezanih sa poreznom utajom u Bosni i Hercegovini. Troje optuženih su službenici i odgovorne osobe u UIO BiH.

 

Optuženi se terete da su, u periodu od marta 2007. godine pa do 19.03.2013. godine, Kukobat Željko u svojstvu vlasnika i direktora pravnog lica „SIMA“ d.o.o Aleksandrovac-Laktaši, organizirao grupu ljudi,  a kojoj grupi su pristupili Jamedžija Momirka, direktor i odgovorno lice u navedenom pravnom licu, te uposlenici UIO BiH i to: Manojlović Slobodanka i Lončar Lidija, stručne saradnice u Grupi za reviziju i kontrolu RC Banja Luka, te Kulenović Nedim, šef Grupe za prinudnu naplatu RC Banja Luka,  koji su zajedničkim djelovanjem počinili krivična djela propisana zakonom BiH.

 

U optužnici se navodi da su,  optuženi Kukobat Željko kao organizator, a Jamedžija Momirka kao pripadnik grupe, ne pružajući zahtjevane podatke,  odnosno pružajući lažne podatke o stečenim oporezivim prihodima, izbjegli plaćanje poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

Optuženi Slobodanka Manojlović, Lidija Lončar i Nedim Kulenović terete se kao pripadnici grupe i službene i odgovorne osobe u institucijama BiH svojim radnjama, kršenjem zakona i propuštanjem dužnosti nadzora,  nesavjesno postupili u vršenju svoje dužnosti, nisu obračunali porez za pomenuto pravno lice, u čemu se ogleda i njihovo koruptivno djelovanje i kojim radnjama su pribavili protivpravnu korist za ovo pravno lice, odnosno njegovog vlasnika Željka Kukobata na temelju neplaćenog poreza u iznosu od  2.758.558,00 KM te time pričinili štetu za budžet BiH u navedenom iznosu.

Optuženi se terete da su počinili krivična djela: Željko Kukobat i Momirka Jamedžija krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. u vezi sa krivičnim djelom porezne utaje ili prevare iz člana 210. KZ-a BiH, a Slobodanka Manojlović, Lidija Lončar i Nedim Kulenović krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. u vezi sa krivičnim djelom nesavjestan rad u službi iz člana 224. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH koji je istu potvrdio, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.

 

Fena/Informer.ba