BiH Izdvojeno Vijesti

Pokušaj nastavka reforme policije preko novog zakona?

Predstavnici Republike Srpske smatraju da nacrt novog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH, predstavlja pokušaj nastavka reforme policije, što je za Srpsku neprihvatljivo.

Ovim nacrtom predviđeno je jačanje operativne nezavisnosti finansijsko-obavještajnog odjeljenja Agencije za istrage i zaštitu BiH /SIPA/, čime su nastavljeni pokušaji bivšeg ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovića da se postepeno dođe do nove agencije za borbu protiv ovih vrsta kriminala.

Direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da su Srpska i BiH apsolutno spremne da se bore i protiv finansiranja terorizma i pranja novca, te da nema potrebe za dodatnim ojačavanjem bilo kojeg odjeljenja na nivou BiH.

Da je to odjeljenje ispunilo sve svoje kapacitete i da garantuju da bi izdvajanjem i dodatnim osnaživanjem nešto više mogli da postignu, ta priča bi imala smisla. Dodatno osnaživanje dijela agencije koje prosječno radi nema nikakvog smisla“, smatra Vasić.

On tvrdi da MUP Republike Srpske ima potpunu koordinaciju sa svim institucijama u Srpskoj i BiH koje se bave tim poslovima, zbog čega je bespotrebno očekivati da Republika Srpska pristane na dodatno jačanje odjeljenja ili stvaranje nove agencije u BiH.

Predsjedavajuća parlamentarne Komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić kaže da nikada u parlamentu BiH neće proći nijedan zakon koji podrazumijeva osnivanje novih državnih tijela i prenošenje nadležnosti sa entiteta na BiH.

Prethodni ministar je to snažno `gurao`, jer Ministarstvo bezbjednosti BiH nema operativne nadležnosti u koordinisanju bezbjednosnim agencijama. Namjeravao je da to odjeljenje `otme` od Sipe i postavi ga u Ministarstvo“, objasnila je Majkićeva.

U Ministarstvu sigurnosti BiH kažu da se zakonom ispunjavaju zahtjevi Vijeća Evrope za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u pogledu definisanja ovih pojmova, daljeg jačanja operativne nezavisnosti ovog odjeljenja Sipe, jačanja saradnje i razmjene informacija među nadležnim za provođenje zakona, uspostavljanje pojačane kontrole i nadzora obveznika. Zakon će, kažu u ovom ministarstvu, nakon pribavljenih mišljenja biti upućen u proceduru usvajanja.

Nezavisne/Informer.ba