Izdvojeno Politika Vijesti

Portal “Poskok”: Hrvatske županije idu na referendum o izlasku iz Federacije

Prema pisanju prohadezeovskog portala ‘Poskok’, dijelovi Federacije u kojima večinski žive Hrvati, idu na referendum o izlasku iz Federacije. Treba napomenuti da ovo nije prvi put da se najavljuju ovakvi potezi, a vrijeme će pokazati da li će se ostvariti. U nastavku vam u cijelosti prenosimo ovu vijest.

Županije s hrvatskom većinom u skupštinske procedure uskoro će uputiti prijedloge zakona o referendumu. Tako će nakon RS-a i FBIH i županije/kantoni moću direktnom demokracijom na terenu donositi odluke koje se neće moći politizirati i negirati kao što se to čini danas medijskim udarima na pojedine stranke.

Jedna od prvih referendumskih odluka mogla bi biti odluka o povratku nadležnosti županija u  pitanjima sudstva i obrazovanja kako je propisano u izvornom Ustavu FBIH kao i nepriznavanje neustavne vlade u Sarajevu koja negira volju konstitutivnog naroda u Federaciji te konačno i izlazak hrvatskih kantona iz Federacije BIH.

Samo takva referendumska odluka dovoljna je da se prouzroči Ustavna kriza u Federaciji i prisili nedemokratski izabrana majorizatorska koalicija na pregovore o novom Ustavu.

Zakon o referendumu postoji na razini RS-a. Kao i na razini Federacije. Isti zakon na razini države nikada nije usvojen. Blokiran je od bošnjačkih političkih elita, što je zapravo samo po sebi  kontradiktorno  budući da su upravo bošnjačke političke elite te koje se najčešće pozivaju na građansku BIH i građanski model odlučivanja.

Prema ustavu često nazivane “hrvatsko-bošnjačke” Federacije gradivni elementi FBIH nisu narodi nego njene federalne jedinice  – kantoni, tj županije.

Kantoni koji budu smatrali Vladu FBIH kao nelegalnu, nasilničku i nametnutu izlaskom na referendume proglasit će izdvajanje iz Federacije kao privremenu mjeru do okončanja državne krize a sve ovlasti koje nad njima trenutno ima Federacija prenijet će na razinu države, tj odgovarat će samo državnoj  vladi  dok se na razini Federacije ne uspostavi legalna vlast.

U praksi to znači da Sarajevo više neće moći uzimati primjerice jednom  Širokom Brijegu 120 milijuna maraka godišnje a u njeg vraćati 5 milijuna, dakle doći će do prestanka izrabljivanja hrvatskih područja u “Državi za Sarajevo” i stvaranja trećeg fiskalnog stupa u BIH.

Pitanje je kako će MZ reagirati na taj potez? Lako je blokirati Ustavni sud, izigrati zakon, privremeno suspendirati CIK kako bi se Lijanoviću omogućilo da jednoj austrijskoj banci vrati kredit od 130 milijuna maraka koliko joj je dužan, ali hoće li ovaj put interesi austrijskih banaka Inzku biti dovoljan pogonski elan da blokira narod, i institut referenduma koji je svugdje u demokratskom svijetu vrhovni manifest demokaracije ostaje za vidjeti.

 

Informer.ba