BiH Top Vijesti

Potvrđena prvostepena presuda Suda BiH Aganu Ramiću

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je u predmetu Agan Ramić odlučujući o žalbi Tužilaštva BiH, izjavljenoj protiv presude Suda BiH od 17.5.2022.godine, nakon održane javne sjednice vijeća, donijelo presudu kojom se odbija kao neosnovana žalba Tužilaštva BiH, te se potvrđuje prvostepena presuda Suda BiH.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine od 17.5.2022. optuženi Agan Ramić je oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti, jer nije dokazano da je optuženi radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo za koje se teretio optužnicom Tužilaštva BiH.

Protiv ove presude žalba nije dozvoljena, saopćeno je iz Suda BiH.

Fena/Informer.ba