BiH Vijesti

Pravna i fizička lica podigla su ukupno 672,7 miliona KM kredita u ‘švicarcima’

Pravna i fizička lica u BiH podigla su ukupno 672,7 miliona KM kredita izraženih u švajcarskim francima, od čega u Republici Srpskoj 268,7 miliona KM, a u Federaciji BiH 404 miliona KM.

U RS je od ukupne vrijednosti kredita sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima 263 miliona KM plasirala Hypo Alpe Adria banka, a nešto više od pet miliona maraka ostale banke.

U ukupnom kreditnom portfoliju bankarskog sistema u RS-u, krediti vezani za švajcarski franak učestvuju sa oko 7,09 odsto, rečeno je Srni u Agenciji za bankarstvo RS.

U FBiH 277,6 miliona KM su krediti odobreni stanovništvu i odnose se na 4 879 kreditnih partija, a krediti odobreni pravnim licima iznose 126,9 miliona KM i odnose se na 62 kreditne partije.

U ukupnom kreditnom portfoliju bankarskog sistema u Federaciji, krediti sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima učestvuju sa oko 3,3 posto.

Kada je riječ o mogućnostima ublažavanja tereta otplate kredita vezanih za franak u BiH, u Agenciji za bankarstvo FBiH smatraju da bi na rješavanju ovog pitanja morale da rade izvršne vlasti u BiH i banke koje su odobravale ove kredite.

Iz Agencije navode da banke moraju da imaju u vidu činjenicu da se značajnim rastom kursa švajcarskog franka, i po tom osnovu rasta kreditnih obaveza njihovih komitenata, ugrožava kreditna sposobnost tih komitenata, povećava kreditni rizik, te smanjuje stepen naplativost tih kredita, što sigurno nije u interesu banaka.

To ima posljedice i za samu banku, kroz veće troškove za rezerve za kreditne gubitke i izgubljeno povjerenje njihovih komitenata. Banke bi trebalo da u saradnji sa urednim komitentima zajednički traže rješenje kako bi komitenti mogli da nastave da uredno servisiraju svoje obaveze“, ističu iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Iz Agencije objašnjavaju da presudan uticaj na kurs švajcarskog franka imaju kretanja na svjetskim deviznim tržištima, te podsjećaju da je ova valuta i prije 2008. godine oscilirala u odnosu na euro, mada promjene nisu bile tako izražene.

Izbijanjem svjetske finansijske i ekonomske krize, kurs “švicarca” počeo je značajno da oscilira, prevashodno da raste u odnosu na evro i to zbog njegove tradicionalne uloge svjetske rezervne valute.

 

Srna/Informer.ba