Region Technology Top Vijesti Zanimljivosti

Predstavljena mobilna aplikacija za proaktivnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima

Šefica Misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Laura Lungarotti i koordinator BiH za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo predstavili su danas u Sarajevu naprednu mobilnu aplikaciju koja će unaprijediti procjenu i proaktivniju identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

Mobilna aplikacija, kako su istakli, izrađena je kako bi se olakšala i poboljšala identifikacija žrtava trgovine ljudima koja omogućava angažovanje samih građana na proaktivnom pristupu u identifikaciji potencijalnih žrtava trgovine ljudima u BiH.

Aplikacija je predstavljena na konferenciji za novinare povodom završetka trogodišnjeg projekta “Kratkoročna i srednjoročna podrška jačanju napora u borbi protiv trgovine ljudima u BiH” čiju prevedbu je podržao Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a (US DoS/INL).

Lungarotti je predstavila dosadašnja iskustva i angažman IOM-a u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, te naglasila da će ova organizacija nastaviti pružati podršku vlastima BiH u toj oblasti.

– Tokom ove tri godine smo uradili dosta u izgradnji i jačanju kapaciteta za prepoznavanje i detekciju. Nismo zaboravili da pružamo pomoć žrtvama i da to radimo na način koji je osjetljiv na potrebe žrtava. IOM se angažovao u borbi protiv trgovine ljudima još u ranim ‘90-im godinama 20. vijeka i imamo više od 150.000 žrtava kojima pružamo pomoć širom svijeta i imamo globalnu bazu podataka koja nam omogućava da razumijemo ključne trendove u trgovini ljudima širom svijeta – navela je Lungarotti.

Trgovina ljudima se uglavnom svodila na seksualno iskorištavanje, a sada je sve veći fokus na radnike i muške žrtve i potrebno je da se ta pojava prepozna kako bi se, naglasila je Lungarotti, što bolje odgovorilo na nju.

Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo je rekao da su u ove tri godine radeći zajedno postigli veoma mnogo. Podsjetio je da je trgovina ljudima fenomen koji ima ozbiljne socijalne, zdravstvene i druge implikacije, te kao takav predstavlja vrlo ozbiljan sigurnosni rizik za svako društvo i državu.

– Mogu da iskažem zahvalnost na podršci Vladi SAD i IOM-u za sve ono šta su učinili, kao i zadovoljstvo rezultatima koje smo postigli i sve što smo radili već je prepoznato od međunarodnih monitoring mehanizama – rekao je Rizvo.

Dodao je da je BiH od 2000. godine kada je usvojena Strategija mnogo toga učinila da implementira i suzbije, koliko je to moguće, fenomen trgovine ljudima.

– Imajući u vidu resurse kojima raspolažemo u BiH nismo mogli sami svojim snagama to uraditi i na sreću imali smo veliku podršku međunarodnih donatora i organizacija koje su implementirale takve projekte. Jedan od njih je i ovaj koji danas zaključujemo, koji je finansirala Vlada SAD, a implementirao IOM – dodao je Rizvo.

Naveo je da se posljednih godina, od kada se radi na implementaciji nove strategije i projekata, primjećuje da je mnogo više ljudi angažovano da se identifikuju žrtave trgovine ljudima, te da se povećavaju aktivnosti u dijelu koji se odnosi na krivično gonjenje trgovaca ljudima i da je situacija mnogo bolja nego što je bila ranije.

Projekt “Kratkoročna i srednjoročna podrška jačanju napora u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“ imao je za cilj jačanje reformisanog nacionalnog mehanizma za borbu protiv trgovine ljudima, kroz pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta reformisanim koordinacionim strukturama, poboljšanje identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i unapređenje istraga, krivičnog gonjenja i osude počinilaca tog zločina.

 

Fena/Informer.ba

Video: