BiH Vijesti

Prva faza arheoloških istraživanja na lokalitetu Vranjače

U toku je prva faza arheoloških istraživanja na lokalitetu Vranjače na području općine Centar u Sarajevu, gdje se nalazi vrijedno arheološko nalazište iz brončanog doba, saopćeno je iz te općine.

Po nalogu Općine Centar, Institut za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta je 2017. godine obavio prospekciju lokaliteta kako bi bilo utvrđeno da li  tu ima arheološkog potencijala i iz kog perioda te koliko je to povezano s obližnjim lokalitetom Debelo brdo.

Utvrđeno je da pronađeni materijal uglavnom pripada Glasinačkoj kulturi brončanog doba i odgovara onom koji je pronađen na lokalitetu Debelo Brdo.

Ovog mjeseca je urađena prva faza sistematskih arheoloških istraživanja na lokalitetu Vranjače. Na navedenom području otvoreno je šest ručnih sondi različitih dimenzija, a u pojedinim je pronađena veća koncentracija prahistorijske keramike srodne keramici na Debelom brdu.

Osim otvaranih arheoloških sondi, na lokalitetu je korišćen LIDAR (lasersko skeniranje iz zraka) uz naknadnu obradu od stručnog tima koji radi na filtriranju podataka, digitalizaciji, vektorizaciji i modeliranju. Na osnovu tih snimaka, moguće je dobiti 3D sliku strukture tla ispod biljnog pokrova u šumi. Korišćenje LIDAR-a je inovacija u bosanskohercegovačkoj arheologiji.

Osim arheoloških ostataka, na lokalitetu su još vidljivi rovovi Armije Republike BiH iz posljednjeg rata 1992-1995. Prilikom rekognosciranja terena je pronađen veći broj čahura, metaka i dijelova granata.

U okviru Dunavskog transnacionalnog programa, finansijski je podržan projekat „Arheodunav“ (Arheodanube) čiji je nosilac Gradska Općina Ptuj iz Slovenije, a među ostalim partnerima je i Općina Centar Sarajevo.

Ukupna vrijednost projekta je oko dva miliona eura, a cilj je priprema konkretnih planova, treninga i alata za očuvanje te promocija arheoloških nalazišta i njihovo inkorporiranje u nove turističke inicijative.

Zahvaljujući Archeodanube projektu, Općina Centar je pokrenula inicijativu za sistematska arheološka istraživanja koja prethode izgradnji budućeg arheološkog parka „kroz vrijeme“, od prahistorije pa sve do proteklog rata 1992-1995. godine.

Arheološka nalazišta uvijek su atrakcija za turiste naročito ako je nešto staro oko 4.000 godina.

Arheološko područje – Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički i kasnoantički odbrambeni objekat u općinama Novo Sarajevo i Centar, na zapadnom je izdvojenom obronku masiva Trebevića koji se izdiže oko 170 metara nad dolinom Miljacke, na 746 metara nadmorske visine.

 

Fena/Informer.ba