Politika Udarno Vijesti

PSBiH traži da do 3. februara Predsjedništvo usvoji budžet za 2011.

Zajednički kolegij  oba doma Parlamentarne skupštine BiH  danas je na sjednici zatražio od Predsjedništva BiH da najkasnije  do 3. februara ove godine izvrši svoju obavezu i dostavi Prijedlog budžeta BiH na nivou izvršenja u 2011. na šta ga je Parlament obavezao na sjednicama oba doma uoči Nove godine.

Zajednički kolegij je ustanovio  da nije ispoštovan zaključak  koji su tada usvojila oba doma  PSBiH povodom odobravanja Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011.

U slučaju da Predsjedništvo BiH ne uputi akt, kako je zaključeno, nadležni Kolegij će akt Ministartva i finansija  i trezora od 24. januara ove godine uputiti na objavu u Službeni glasnik BiH.

Zajednički kolegij oba doma PSBiH je koncenzusom zaključio da će  nakon što se usvoji izvještaj o izvršenju  budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2011. čiji će sastavni dio biti  i izvještaj Ureda  za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH o izvršenju budžeta institucija  i međunarodnih obaveza za  2011. , Ministarstvo finansija i trezora BiH će korigovati iznose sukladno  usvojenom izvještaju, radi njihovog objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

„Ovim je, čini mi se, kriza koja je u BiH povodom usvajanja ili neusvajanja budžeta za 2011. godinu u iznosu izvršenja za 2011.  premoštena na način da je Predsjedništvo BiH dobilo određeni rok da donese ili uputi Zajedničkom kolegiju budžet za 2011. u iznosima koji su utrošeni u toj godini“, pojasnio je u izjavi novinarima predsjedavajući Predstavničkog doma PSBiH Milorad Živković koji je saopćio zaključke sjednice Zajedničkog kolegija oba doma PSBiH u vezi budžeta.

„U slučaju da Predsjedništvo BiH to ne uradi iz bilo kojeg razloga, akt Ministarstva finansija će biti objavljen u Službenom glasniku, ali će biti korigovan po usvajanju izvršenja o budžetu za 2011. godinu. , svjesni činjenice da određene obaveze nastaju u prošloj godini, ali se knjiže i u ovoj godini sve do 31. januara, a akt o izvršenju se tek u martu donosi na usvajanje Parlamentarnoj skupštini na prijedlog Predsjedništva BiH“, dodao je Živković.

Fena/Informer.ba