Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Sastanak u CBBiH: Fiksirati kurs KM za franak na nivou iz 2010. godine

Sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost održan je danas u Sarajevu.

Sastankom je predsjedavao guverner Centralne banke BiH (CBBiH) Kemal Kozarić, a prisustvovali su ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić, ministar finansija Federacije BiH Ante Krajina, predstavnik Ministarstva finansija RS-a Dalibor Tomaš, direktori entitetskih agencija za bankarstvo Zlatko Barš i Slavica Injac, te direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić.

Sastanku su prisustvovali i sekretar Udruženja banaka BiH (UBBiH) Mijo Mišić i predstavnici komercijalnih banaka.

Na sastanku donesene su preporuke o mogućim mjerama za ublažavanje položaja korisnika kredita uz valutnu klauzulu u švajcarskim francima.

Stalni odbor za finansijsku stabilnost jednoglasno je predložio preporuke: da banke korisnicima kredita u švajcarskim francima fiksiraju kurs KM u odnosu na švajcarski franak na nivou od 31. decembra 2010. godine, koji je iznosio 1,5678 KM za 1 CHF; da se razlika do stvarnog kursa obračunava i posebno evidentira (tzv. balon) sa kamatnom stopom koja će biti definisana u dogovoru sa bankama; da banke razmotre mogućnost smanjenja kamatne stope za određene vrste kredita (stambeni kredit); otplata balon kredita bi slijedila nakon otplate glavnog kredita, a najduže na rok od pet godina.

Agencijama za bankarstvo je preporučeno da se tako reugovoreni krediti klasifikuju kao zdrava aktiva; entitetskim ministarstvima finansija se preporučuje da izmijene entitetske zakone o deviznom poslovanju, član 5, kojima bi se devizna klauzula dozvolila u vezivanju samo za euro zbog valutnog odbora u BiH i zbog zaštite klijenata; da entitetska ministarstva finansija izmijene zakone o deviznom poslovanju i dozvole gotovinsko plaćanje eurima ukoliko se dvije strane dogovore, što bi olakšalo gotovinski promet klijentima, stranim turistima i drugima.

Navedene preporuke bi se počele primjenjivati u najkraćem roku, nakon što banke izvrše tehničke pripreme.

Svi učesnici sastanka – banke, ministarstva i agencije za bankarstvo – trebaju se očitovati o prihvatljivosti preporuka do 25. augusta 2011. godine za kada je zakazan naredni sastanak Stalnog odbora za finansijsku stabilnost u Banjoj Luci, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

 

Fena/Informer.ba