BiH Vijesti

Razmotriti mogućnost glasanja putem interneta

Učesnici Međunarodne konferencije “Opšti izbori 2010. – izazovi i perspektive“, koja je danas završena u Neumu, zaključili su da je potrebno razmotriti mogućnost glasanja putem interneta, za početak kao eksperiment i to za birače koji glasaju van zemlje, saopšteno je iz Centralne izborne komisije /CIK/ BiH.

Na konferenciji je zaključeno da je certifikat o uspješno završenoj obuci za člana biračkog odbora potrebno koristiti kao opšti uslov za rad u biračkom odboru, a u izbornoj godini treba uvesti posebne edukacije za imenovanje članova biračkih odbora, propisati sankcije za političke subjekte za koje se utvrdi trgovanje mjestima u biračkom odboru, kao i u slučaju kada se utvrdi da je član biračkog odbora učinio povredu izbornih pravila, a predložen je od tog političkog subjekta.

U saopštenju se navodi da su učesnici konferencije zaključili da je potrebno prebrojavanje glasačkih listića i utvrđivanje izbornih rezultata vršiti centralizovano (na jednom mjestu) za cijelu opštinu kao izbornu jedninicu, s tim da bi više opština sa manjim brojem birača bilo uključeno u jedan takav centar, dograditi Jedinstveni informacioni sistem kako bi se obezbjedio pouzdan i zaštićen sistem povezanosti između centra za birački spisak, opštinske izborne komisije, CIK-a i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Projekat radnog naziva “Lap-top na svakom BM-u” treba konkretizovati kako bi se omogućilo da se elektronski uvežu sva biračka mjesta sa CIK-om i, po mogućnosti, uspostaviti video nadzor na biračkom mjestu u smislu nadzora nad radom članova biračkih odbora, ali neugrožavajući tajnost glasanja.

Cilj konferencije, koju je organizovao CIK u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika BiH, je bio pružanje prilike svim mjerodavnim faktorima izborne administracije da iznesu svoja iskustva na proveođenju opštih izbora 2010. godine, a usvojeni zaključci biće osnova inicijative CIK-a za izmjene izbornog zakonodavstva.

 

Fena/Informer.ba