BiH Izdvojeno Vijesti

Savjet ministara BiH donio odluku o privremenom finansiranju

Savjet ministara BiH donio je danas odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period juli-septembar i zadužio sve budžetske korisnike da nastave uštede na svim stavkama tekućih rashoda, a posebno na troškovima reprezentacije, službenih putovanja, telefona.

Prema odluci, privremeno finansiranje institucija BiH za ovaj period utvrđuje se do iznosa ukupno usvojenih sredstava budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH, na nivou četvrtine sredstava u usvojenom budžetu za 2010. fiskalnu godinu, u iznosu do 341.472.250  KM.

U skladu sa ovom odlukom, spoljni dug će se servisirati prema planovima otplate.

Raspored prihoda po budžetskim korisnicima i vrstama rashoda biće izvršen na nivou četvrtine sredstava u usvojenom budžetu za prošlu godinu, a budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok ne budu odobreni zakonom o budžetu institucija BiH za 2011. godinu, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Za nove institucije, osnovane u prošloj godini, mjesečni iznos sredstava za finansiranje odobrava Ministarstvo finansija i trezora BiH u skladu sa iznosima odobrenih sredstava iz budžetske rezerve za 2010. godinu, uzimajući u obzir potrebe prilagođavanja strukture budžeta realnim okvirima njihovog  funkcionisanja.

 

Srna/Informer.ba