Politika Udarno Vijesti

SDP osudio napad na ličnost ministra Emira Suljagića

SDP pozdravlja početak reforme obrazovanja i otklanjanje pravnih nejasnoća i diskriminatornih praksi u nastavi, uključujući i predmet vjeronauke u sarajevskom kantonu.

Stav SDP-a je bio i ostao nepromijenjen: slobodu vjere kao i vjeronauku niko neće ukinuti i svim učenicima, koji to žele, treba omogućiti da je ravnopravno pohađaju u okviru važećih propisa.

S druge strane, obrazovanje u BiH je neuređena i zapuštena oblast i SDP smatra da je potrebno pristupiti ozbiljnim i korijenitim promjenama dosadašnjeg haosa.

Koristiti ukidanje diskriminacije u obrazovanom procesu da bi se zagovaralo rušenje ustavnog poretka je neprihvatljivo u svakom civilizovanom društvu. Također, SDP najoštrije osuđuje napade na ličnost ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, dr. Emira Suljagića, koji dolaze od strane različitih krugova, uključujući i vjerske zajednice, u Bosni i Hercegovini.

Stav SDP-a je da je pozivanje na javni linč, nasilje i rušenje ustavnog poretka zloupotreba slobode govora koja je nedopustiva u civilizovanoj debati i zahtijeva osudu od strane svih aktera u demokratskom procesu. Posebno, smatramo da su optužbe da se „od Sarajeva pravi nova Srebrenica“ toliko neprimjerene da zaslužuju samo prezir i najviše govore same za sebe i o onome ko ih propagira ili u njih vjeruje.

Ministar dr. Suljagić spada u najčasnije dužnosnike koji predstavljaju svoj narod kao i SDP u cjelini, te besprizorni napadi na njega kroz obračun sa njegovim porijeklom, ličnom tragedijom i porodicom predstavljaju ogledalo onih koji to čine, stoji u saopštenju SDP-a BiH.