BiH Top Vijesti

Senat UNSA-e: Sebija Izetbegović nije dostavila uvjerenje o položenim ispitima

Završena je sjednica Senata UNSA-e na kojoj se raspravljalo o diplomi direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.

Rektor UNSA-e Rifat Škrijelj je rekao da je usvojen zaključak u kojem se konstatuje da ad hoc komisija nije ispunila obaveze Senata UNSA-e od 10. 11. 2022. godine.

Nema uvjerenja

– Komisija nije dostavila UNSA-i uvjerenje o položenim ispitima o započetim godinama ili semestrima na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u svrhu daljnjeg školovanja na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Nije dostavila valjanu ispravu vezanu za postupak ekvivalencije položenih ispita na postdiplomskom studiju u Zagrebu, odnosno dostavljena su dva lista na nezvaničnom reciklažnom papiru, gdje je u rukopisu napisano na engleskom jeziku deset ispita prema kopiji indeksa iz Zagreba i devet na našem jeziku. Nismo dobili ni uvjerenje o položenim ispitima sa Medicinskog fakultete UNSA-e u Sarajevu – rekao je Škrijelj.

Usvojen zaključak

Dodao je da nisu dobili ni pisano izjašnjenje profesorice Sebije Izetbegović.

Senat je usvojio zaključak da će formitati novu komisiju.

– Nemamo ni pisano izjašnjenje na okolnosti provjera isprava vezanih za postdiplomske studije u Sarajevu, nemamo diplomu o završenom postdiplomskom studiju, nema uvjerenja u položenim ispitima na Medicinskom fakultetu.

Zaključeno je da će Senat UNSA-e imenovati komisiju koja će na temelju prikupljene dokumentacije predložiti rektoru i Senatu UNSA-e daljnje postupanje u ovom predmetu. Htio bih naglasiti da je u toku donošenje novog Statuta UNSA-e koje je naša obaveza po Zakonu o visokom obrazovanju koji je nastupio 2022. godine.

Pošto je Zakonom o visokom obrazovanju predviđeno da je UNSA obavezna poništiti javnu ispravu ukoliko se utvrdi da je stečena nezakonito. Postupamo oprezno – rekao je Škrijelj.