BiH Udarno Vijesti

Sindikat i poslodavci traže od Vlade RS konkretne mjere

Pripreme budžeta i ekonomske politike Republike Srpske (RS) za 2013. prate zahtjevi sindikata i poslodavaca za donošenje konkretnih mjera, a ne kozmetičkih promjena.

Ekonomska politika donosi se za period koji karakteriše veoma teška ekonomska situacija u RS-u, koja se ogleda u padu fizičkog obima proizvodnje, zaposlenosti, BDP-a, prihoda u fondovima, stagniranju plaća, te porastu nezaposlenosti, cijena, ukupnog duga i sve većeg broja siromašnih, posebno među mladima, stav je Predsjedništva Saveza sindikata RS-a koje je već utvrdilo prioritetne prijedloge i sugestije za izradu tog dokumenta.

Da bi se donekle prevazišlo ili bar ublažilo sadašnje stanje, Predsjedništvo Saveza sindikata RS-a predlaže da se putem Ekonomske politike za iduću godinu fokusiramo na veliku stopu nezaposlenosti, nelikvidnost realnog sektora, probleme socijalnog zbrinjavanja, te zaštitu prava radnika definiranih zakonima i kolektivnim ugovorima.

-Živimo u vremenu preživljavanja te da se u skladu s takvom realnošću moramo i ponašati, smatraju sindikalci i traže 20 miliona za projekte zapošljavanja te intenziviranje rada kontrolnih organa.

Najave vlasti o potrebi štednje, smatraju iluzornim, ako se to odnosi na radnike.

Ako nemate ništa, ne možete da štedite. Niko nema pravo u RS-u da od radnika traži da štede, jer oni ništa nisu ni rasipali, ukrali ili sakrili, već se svaki dan bore da prežive, ukazala je predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić.

Poslodavcima je važno da u ekonomsku politiku uđu mjere za bolji privredni ambijent, pa stoga traže određene olakšice u poslovanju, reformu administracije, a što bi dovelo i do smanjenja javne potrošnje.

Istovremeno, Vlada RS-a radi i na izradi budžeta RS-a za narednu godinu.

Premijer Aleksandar Džombić potvrdio je danas da će zbog rasta inokredita koje RS mora vratiti, budžetski okvir biti povećan za najmanje 120 miliona KM, u odnosu na ovogodišnji.

Budžet će morati da bude povećan za iznos rate inokredita koja se povećava, kao i rata otplate inoduga, rekao je entitetski premijer u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

Očekuje da će do polovine decembra biti sačinjen prijedlog Ekonomske politke RS-a za narednu godinu.

Upozorenje Vladi RS-a uputili su i penzioneri u RS-u, koji ističu da predugo imaju najniža primanja i da se penzije moraju povećati, a što je definirano i novim zakonom iz te oblasti.

Fena/Informer.ba