Izdvojeno Politika Vijesti

Sjednica “Kruga 99”: Ibran Mustafić optužio SDA za manipulaciju Srebrenicom

Na danas održanoj redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 uvodničar je bio zamjenik načelnika Opštine Srebrenica Ćamil Duraković koji je govorio o temi „Šta je budućnost Srebrenice… „

Kako je Duraković istakao kad se govori o predstojećim lokalnim izborima govori se prije svega o pravu za žrtve genocida i traži da  za načelnika ove opštine glasaju Srebreničani, bez obzira na mjesto gdje danas žive i gdje su prijavljeni.

Govoreći o Srebrenici nekad Duraković je naveo da je na području ove opštine živjelo oko više od 77 posto muslimana/Bošnjaka dok su ostatak činili Srbi i ostali narodi. Srebrenica je također bila i četvrta opština u BiH kada je riječ o razvojim kapacitetima. Srebrenica danas je jedina opština na teritoriji Republike Srpske sa Bošnjakom kao načelnikom i kao takva nepoželjna je u RS. Nije puno bolja situacija ni sa Federacijom kad je riječ o odnosu prema Srebrenici.

Duraković je istakao da ova opština unutar Republike Srpske kao centralizovane ima niz problema s funkcionisanjem: od prava na posao kad je riječ o Bošnjacima pa do ostalih osnovnih prava. On je također istakao da kad je riječ o Srebrenici treba  pronaći pravnu dimenziju kako bi ova opština  funkcionisala.

„Nama je genocid sveto slovo i tu nema pregovora“, rekao je Duraković.

Nakon Durakovića  za riječ se javio i Hasan Nuhanović također jedan od Srebreničana koji je preživio genocid. On  je istakao da u Srebrenici nije bio incident lokalnog karaktera već genocid širih razmjera.I da se na spisku pobijenih nalazi oko 50 posto iz Srebrenice i ostalo iz drugih opština.

O Srebrenici je govorio još jedan Srebreničanin – Ibran Mustafić koji je optužio SDA za manipulaciju Srebrenicom.

Tokom diskusije Jakob Finci se osvrnuo na činjenicu da će se teško naći rješenje problema za Srebrenicu jer i iz same Srebrenice stižu različiti glasovi. On je rekao  da sama Srebrenica nebi puno dobila i da je priključe Federaciji BiH ili da postane distrikt a da Aneks 7 neće biti sproveden, jer nove generacije više među sobom ne govore ni bosanski jezik odrastajući u inostranstvu.

 

Fena/Informer.ba