Politika Udarno Vijesti

Stratfor: I MMF kriv za rat u bivšoj Jugoslaviji

Međunarodni monetarni fond ima dio svoje krivice za rat u bivšoj Jugoslaviji, navodi se u internom tajnom memorandumu američkog instituta za strateške analize “Stratfor” iz 2009. godine, a koji je objavljen na sajtu Wikileaksa.

Naime, u memorandumu, u kojem se nalaze uputstva analitičarima na terenu na koji način da prikupljaju informacije sa područja bivše Jugoslavije, navedeno je da su ekonomske mjere štednje MMF-a nametnute bivšoj Jugoslaviji u predratnom periodu izazvale socijalne nemire koji su dijelom krivi za rat.

Iz tog razloga “Stratfor” daje instrukcije svojim analitičarima da posebno obrate pažnju na socijalna pitanja u regionu.

“Zbog globalne recesije bilo koji ekonomski pokazatelji iz regiona su veoma važni. Pazite na bilo kakve nerede usljed krize u kojim učestvuju radnici, sindikati. Nemojte zaboraviti da su mjere štednje MMF-a nametnute Jugoslaviji djelimično krive za početak rata. Moramo voditi računa o bilo kakvom ekonomski motivisanom socijalnom nezadovoljstvu”, navodi se u memorandumu.

Takođe, istaknuto je da se pazi na sve ekonomske izjave koje dolaze iz Srbije, BiH i Hrvatske. Za “Stratforove analitičare su od ključne važnosti signali da zapadna Evropa daje sredstva za pomoć i razvoj regionu, kao i posjete MMF-a u zemljama regiona.

“Pazite na probleme u bankarskom sektoru, bilo kakvo pominjanje stranih banaka u regionu da rade nešto neuobičajeno, poput zatvaranja poslovanja ili sprečavanje investicija”, navodi se u memorandumu.

Analitičarima se skreće pažnja da je BiH ključ regiona, te da vode računa o međuetničkim odnosima u toj zemlji. Ističu da treba voditi računa o odnosima u FBiH i radikalizaciji RS.

“Bilo kakav indikator da etničke grupe u BiH traže veću autonomiju ili bilo kakvo pominjanje nasilja. Podjele između Bošnjaka i Hrvata su posebno bitne. Pazite na nasilje na fudbalskim terenima tamo, organizovani kriminal, bilo šta što može prerasti u etničko nasilje”, navodi se u memorandumu.

Zanimljiva je ocjena “Stratfora” da je organizovani kriminal veoma prisutan u svim zemljama zapadnog Balkana.

Analitičarima se skreće pažnja da je BiH ključ regiona, te da vode računa o međuetničkim odnosima

“Posebno treba obratiti pažnju na Hrvatsku, koja ima visoku aktivnost organizovanog kriminala, Makedoniju, Crnu Goru, jer je cijela ta zemlja organizovani kriminal, BiH u kojoj postoji visoka penetracija organizovanog kriminala sa ruskim vezama, zbog čega nam je ovo dvostruko važno, kao i Albaniju i Kosovo, na koje moramo posebno paziti”, navodi se u memorandumu.

Posebnu pažnju posvećuju Kosovu, ističući da su nasilje na Kosovu doveli štrajkovi albanskih rudara tokom osamdesetih godina prošlog vijeka. Pažnju, kako ističu, treba posvetiti i Srbima na sjeveru Kosova, koji, kako se navodi, mogu pokrenuti nasilje u svakom trenutku. Takođe, piše da nasilje mogu pokrenuti Albanci u dolini Preševa i muslimani na Sandžaku.

Informer.ba