BiH Top Vijesti

Sud BiH izrekao uvjetnu kaznu Nakibi Peštalić za poreznu utaju

BIRN BIH

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Nakiba Peštalić, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optužena Nakiba Peštalić oglašena krivom za počinjenje krivičnog djela porezna utaja ili prevara.

Sud je optuženoj izrekao uvjetnu osudu, kojom je optuženoj utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne  godine i istovremeno određeno da se ista neće izvršiti ako optužena u roku od tri godine od pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo. Sud je optuženoj, kao sporednu, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM.

Optužena Nakiba Peštalić je oglašena krivom, što je na način opisan u izreci presude, u namjeri da izbjegne davanja propisana poreznim zakonodavstvom  BiH, a sve sa ciljem da izbjegne obračun, prijavu i plaćanje PDV-a, pričinila štetu budžetu BiH u ukupnom iznosu od 75.949,00 KM. Navedeni iznos je oduzet od optužene na ime imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog djela, a koji iznos je optužena u cijelosti izmirila, saopšteno je iz Suda BiH.

 

Fena/Informer.ba