BiH Udarno Vijesti

Svjedok S-118: Vidio sam početak strijeljanja u Kravici nakon čega sam okrenuo glavu

Na suđenju četvorici optuženih za genocid u Srebrenici, svjedok Tužilaštva BiH izjavio je da je od prvooptuženog Duška Jevića dobio zadatak da sa drugim pripadnicima policijske jedinice s Jahorine ide u Kravicu.

Zaštićeni svjedok S-118 je naveo da im Jević tada nije rekao o kakvom se zadatku radi i da ga poslije nije vidio u Kravici, a opisao je kako je strijeljana grupa od 30 muškaraca bošnjačke nacionalnosti.

“Bili smo u školi i postrojeni smo. Rečeno nam je da se ukrcamo u autobuse. To nam je rekao Jević. Zaustavili smo se u mraku na cesti kod hangara u Kravici”, rekao je svjedok S-118.

Kako je dodao, tu su već bili pripadnici druge jedinice, za koje je kasnije saznao da su specijalci iz Šekovića.

“Bio je mrak i slabo se moglo vidjeti. Oni su bili po putu i pucali su prema hangaru. Ubrzo su otišli (…) Naređeno nam je da čuvamo hangar, da ga niko ne napušta”, rekao je S-118. Prema kazivanju svjedoka, te noći, kada su došli u Kravicu, dva muškarca su pokušala da pobjegnu, i na njih je pucano, ali drugih ubistava nije bilo do jutra, kada su preživjeli iz skladišta pozivani da izađu.

“Neđo ih je pozivao da izađu, da im se ukaže pomoć, i rekao da je to bila greška. On je tražio ko zna da rukuje puškomitraljezom. Vidio sam početak strijeljanja i okrenuo sam glavu. To je trajalo otprilike 30 sekundi”, ispričao je S-118.

Svjedok je rekao da lično nije pucao, a da je iz puškomitraljeza pucao Božidar Kuvelja, kojem se sudi u odvojenom predmetu pred Sudom BiH. S-118 je naveo da nije siguran da li je još neko od drugih pripadnika njegove jedinice pucao.

“Neđo je naredio Božidaru Kuvelji. Kuvelja je bio u sredini linije”, kazao je zaštićeni svjedok. Neđo koji je izdavao ova naređenja bio je jedan od komandira u jedinici, ali to, kako je svjedok precizirao u sudnici, nije optuženi Neđo Ikonić.

Dušku Jeviću i Neđi Ikoniću se sudi zajedno sa Mendeljevom Đurićem i Goranom Markovićem za učešće u prisilnom preseljenju bošnjačkog stanovništva u Srebrenici i ubistvu više od 1.000 muškaraca u Kravici.

Prema optužnici, Jević je bio komandant Centra za obuku na Jahorini Specijalne brigade policije Republike Srpske, Đurić i Ikonić komandiri četa, a Marković komandir voda.

U vezi sa angažmanom pripadnika policijske jedinice s Jahorine u Potočarima, S-118 je rekao da su pomagali civilnom stanovništvu da uđe u autobuse, dok je govoreći o njihovom učešću u odvajanju muškaraca, tokom svjedočenja više puta promijenio iskaz.

Prvo je naveo da je muškarce odvajala Vojna policija i da nije vidio da je to radio neko od njegovih kolega, ali je, kada ga je tužilac podsjetio na raniji iskaz, potvrdio da su ipak i oni učestvovali. Odgovarajući na pitanja Odbrane, ponovo je rekao da nije vidio da pripadnici njegove jedinice učestvuju u odvajanju, da bi na dodatna pitanja tužioca odgovorio da “jedan dio jeste”.

Takođe je, kada ga je tužilac podsjetio na ranije iskaze, potvrdio da je tačno da je “Jević lično naredio razdvajanje muškaraca”, dok je na pitanje Odbrane rekao da je od drugih čuo da je Jević to naredio.

Suđenje će se nastaviti 12. decembra ove godine.

 

Birn/Informer.ba