BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

U BiH evidentirano oko 2 miliona internet korisnika

U BiH u prošloj godini evidentirano je ukupno 522.364 internet pretplatnika i po procjenama dva miliona internet korisnika, te je stopa korištenja interneta u BiH iznosila 52 posto, navodi se u izvještaju Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u BiH za 2010. godinu.

U objavljenom izvještaju RAK-a ističe se da je u BiH zaključno sa 31. decembrom 2010. godine djelovalo ukupno 75 pružalaca internet usluga, od čega su 69 bila obuhvaćena anketom.

Podaci dati u izvještaju pokazuju da je korištenje interneta u BiH u stalnom porastu, sa posebnim akcentom na upotrebu širokopojasnih usluga.

U RAK-u očekuju da će dalja liberalizacija tržišta telekomunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti prisustvo kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u BiH.

 

Srna/Informer.ba