BiH Izdvojeno Vijesti

U FBiH više od 13.000 ljudi hrani se u javnim kuhinjama

Prema posljednjim podacima kojima raspolaže Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, a koje su prikupili od nadležnih kantonalnih ministarstava, na području Federacije BiH djeluju 23 javne kuhinje, u kojima se hrani 13.352 korisnika.

Sve više korisnika

Kako u Ministarstvu kažu, pitanje socijalno ugroženih građana u Federaciji BiH koji koriste usluge javnih kuhinja je u nadležnosti kantona, a od deset nadležnih kantonalnih ministarstava u dva kantona nisu registrovane javne kuhinje i to u Posavskom i Bosansko – podrinjskom kantonu.

No, iako nemaju podatke za prethodnu godinu preliminarni podaci pokazuju da se broj korisnika poprilično uvećao. Dovoljno je spomenuti da je u 2009. godini Sarajevski kanton imao 4.607 korisnika, dok je krajem maja ove godine taj broj porastao na 5.520 korisnika. Samo u Crvenom krstu/ križu KS je trenutno registrovano 2.264 korisnika.

Kako za “San” kaže Fikret Žunić, sekretar Crvenog križa KS, ovaj broj kuhinja u Federaciji nije dovoljan, jer su kuhinje uglavnom smještene u većim gradovima kantona, dok manji gradovi ispaštaju i da se po tom pitanju treba nešto uraditi. On ističe da za razliku od ostalih kantona, Sarajevski kanton ima najbolju podršku vlasti te da je najorganizovaniji. Ali, realno ovaj kanton, kaže on, ima i najviše korisnika.

”Mi vjerujemo da ćemo do kraja godine u Sarajevskom kantonu imati sigurno 6.000 korisnika jer je situacija takva da trend samo raste, na veliku žalost. To iznosi, znači, jedan posto od ukupnog stanovništa u kantonu”,  kaže Žunić.

Novac od Lutrije

U federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike rekli su za “San” da je u cilju poboljšanja i pomoći u radu javnih kuhinja, donesen i Pravilnik o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine.

”Pravilnikom je raspoređen dio sredstava za rad javnih kuhinja od ukupnih sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH, koji pripada Federaciji BiH. U skladu sa tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike formiralo je komisiju, koja će utvrditi posebne kriterije i raspisati javni konkurs za raspodjelu tih sredstava”, rekli su u Ministarstvu.

 

Informer.ba