BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Ukupna zaduženost BiH 9,4 milijarde KM

BiH je na svim nivoima dužna 9,4 milijarde KM, od čega je 6,2 milijarde KM spoljni, a 3,2 unutrašnji dug, podaci su izvještaja Ministarstva finansija i trezora BiH o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. decembra 2010. godine.

Od 6,2 milijarde KM spoljnog duga, nešto više od 2,1 milijardu KM odnosi se na dug Republike Srpske, a ostatak na Federaciju BiH i Brčko distrikt.

Član Komisije za budžet i finansije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Boško Tomić ocijenio je da je iznos od 9,4 milijarde KM prevelik, a naročito dio koji se tiče spoljnjeg duga –  prenosi “Press”.

“Da se ta sredstva koriste za ulaganja u privredu, u kojoj bi mogao da se ostvari profit, onda to i ne bi bio tako veliki broj, s obzirom na to što najveći dio zaduženja ide na finansiranje različitih institucija, organa, plata zaposlenih i slično“, rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, nisu potrebne velike sistemske promjene da bi se ovakva situacija promjenila, već je dovoljno da se kriterijumi zaduživanja pooštre.

 

Srna/Informer.ba