BiH Vijesti

Upravljanje otpadom u KS

Na sastanku održanom u sklopu projekta „Efikasan sistem upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo” koji finansira Vlada Češke Republike, dogovoreno je formiranje radnog tijela koje će tokom 2023. godine raditi na olakšavanju procedura za recikliranje otpada. Istovremeno, u toku je javni poziv za podjelu kompostera stanovnicima Kantona Sarajevo (KS).

Čistije Sarajevo i zaštita životne sredine povećanjem obima recikliranja i smanjenjem količine otpada, koji se odlaže na Regionalnoj deponiji Smiljevići, zajednički je cilj aktera koje je okupila međunarodna organizacija “People in Need” u Bosni i Hercegovini u okviru spomenutog projekta.

Na sastanku održanom u prvoj polovini ovog mjeseca, dogovoreno je formiranje radne grupe koju će činiti predstavnici KJKP „Rad”, firmi zainteresovanih za preuzimanje i preradu reciklažnog otpada, općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Na ovaj način se nastoje formulisati konkretna rješenja za dodatno uključivanje privatnog sektora u sistem upravljanja reciklažnim otpadom.

– Izuzetno smo zadovoljni današnjim dogovorom koji smo postigli. Uz podršku People in Need u BiH i Vlade Češke Republike smo uspjeli razgovarati i sa nekim drugim firmama koje su zainteresovane za upravljanje otpadom, a sa kojima do sada, nažalost, nismo imali saradnju – rekla je Maida Čukojević, šefica tehničke pripreme pogona Javna higijena u KJKP Rad.

 

Fena/Informer.ba