BiH Udarno Vijesti

Vijeće ministara BiH priznalo novi carinski pečat Kosova

U Sarajevu je danas održana 161. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa sa Specijalnog sastanka Zajedničkog odbora CEFTA-e 2006.

Na osnovu ove informacije Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost da se prihvate carinski pečati dostavljeni iz UNMIK/Kosova svim potpisnicama CEFTA sporazuma, a koji su istovjetni s izgledom pečata koji su dogovoreni na bilateralnim pregovorima srbijanskih i kosovskih vlasti u Briselu, 2. septembra 2011. godine.  Prenosi Dnevni avaz.

Zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da zaključak Vijeća ministara BiH dostavi Predsjedništvu BiH na razmatranje i  konačno usvajanje.

 

Informer.ba