BiH Top Vijesti

Vlada Federacije BiH: Povećanje najniže penzije u iznosu od 20KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku kojom utvrđuje povećanje iznosa najniže penzije u iznosu od pet posto počevši od obračuna penzije za novembar.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje – saopšteno je iz Vlade FBiH.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, cilj današnje odluke je provedba zaključka Vlade FBiH od 13. oktobra kojim su zaduženi federalni ministar finansija, federalni ministar rada i socijalne politike i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da poduzmu korake i pripreme provedbene akte neophodne za povećanje najniže penzije u Federaciji BiH u najvišem mogućem procentu.

Penzije u FBiH prima ukupno 431.935 penzionera. Najniža iznosi oko 424 konvertibilne marke, zagarantirana nešto više od 531 marku, dok najviša penzija iznosi oko 2.174 marke.