BiH Udarno Vijesti

Vlada RS dodjeljuje “izuzetne penzije” ratnim zločincima

Sredstva neophodna za isplatu 38 tzv. izuzetnih penzija u Republici Srpskoj ubuduće će ići iz entitetskog budžeta, a ne putem Fonda PIORS-a.

Predviđeno je to izmjenama Zakona o odlikovanjima i priznanjima u RS-u, koji će biti razmatrani na sjednici Narodne skupštine 31.maja.

Ove penzije do sada su bile regulirane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju RS-a, prema kojem je “dato ovlašćenje Vladi da izuzetno, licu koje ima posebne zasluge za društveni, politički, privredni i kulturni razvoj RS, kao i odbranu RS, prizna pravo na starosnu penziju, bez obzira na to da li ispunjava uslove za sticanje prava po ovom zakonu ili odredi veći iznos penzije od iznosa koji bi mu pripadao po odredbama ovog zakona”.

Prema ranijim informacijama nadležnih, to pravo ostvarivali su Biljana Plavšić, zatim supruga Nikole Koljevića, trojica vladika Srpske pravoslavne crkve, izvjesni pjesnik iz Istočnog Sarajeva Radovan Karadžić te dvadesetak porodica koje su izgubile po nekoliko svojih najbližijih.

Međutim, odlukom Ustavnog suda RS-a od 31. januara 2011. godine utvrđeno je da član 246. prečišćenog teksta spomenutog zakona nije u saglasnosti s Ustavom RS-a.

Sud je ocijenio i da je osporenom zakonskom odredbom dovedeno u pitanje i jedno od temeljnih ustavnih načela na kojem počiva ustavno uređenje RS-a,a to je načelo socijalne pravde utvrđeno Ustavom RS-a.

Međutim, sada je Vlada RS-a to pravo svrstala u Zakon o odlikovanjima i priznanjima.

Predloženim zakonskim rješenjima, koje će zadnjeg dana maja razmatrati poslanici, također se bliže uređuju priznanja i određuje da su to zahvalnice i plakete, a mogu se dodjeljivati u vidu “doživotnog mjesečnog primanja”.

U vezi s tim, predviđeno je da priznanja dodjeljuje Vlada RS-a i to, kako se navodi, na prijedlog komisije, kao i da inicijativu za dodjelu priznanja mogu podnijeti organi i institucije RS-a, nevladine organizacije i zainteresirani građani RS-a.

Novim članom ovog zakona propisano je iznos mjesečne novčane naknade ne može biti veći od tri prosječne plaće u RS-u u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje priznanje.

Za primjenu ovog zakona potrebno je osiguati finansijska sredstva od 65.000 KM i to samo na mjesečnom nivou, prenosi ljiljan.

 

 

Informer.ba