Crna hronika Vijesti

Vrhovni sud FBiH: Pritvor za optužene za seksualno zlostavljanje maloljetnice

Vrhovni sud Federacije BiH /FBiH/ uvažio je žalbu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona na rješenje Kantonalnog suda Tuzla, kojim je, nakon donošenja prvostepene presude, ukinut pritvor za lica koja su optužena za krivično djelo – seksualni odnos sa maloljetnom djevojkom.

Vrhovni sud FBiH uvažio je žalbu Tužilaštva, ukinio rješenje i predmet vratio prvostepenom Kantonalnom sudu Tuzla na ponovno odlučivanje. Vijeće kantonalnog suda Tuzla odredilo je pritvor optuženim u najdužem trajanju od devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude. Ova lica su uhapšena i nalaze se u zatvoru.

Postupajući tužilac uložio je Vrhovnom sudu FBiH žalbu na odluku o krivično-pravnoj sankciji, odnosno žalbu na izrečene kazne za optužene u prvostepenom postupku.

Kantonalni sud Tuzla je u prvostepenom postupku izrekao kaznu zatvora Selmiru Čelebiću u trajanju od tri godine, Sabahudinu Maziću dvije godine i mjesec, Arminu Ibriševiću i Aldinu Beširoviću po godinu i sedam mjeseci i Asimu Ferhatbegoviću godinu i deset mjeseci, za navedeno krivično djelo u sticaju sa drugim krivičnim djelima.

Sud je izrekao i kaznu zatvora od jedne godine za krivično djelo seksualni odnos sa nemoćnom osobom Eldaru Klopiću, Jasminu Fejziću, Besimu Huriću i Ernesu Rahmanoviću.

Kantonalni sud je tada donio rješenje da se optuženi Čelebić, Beširović, Klopić, Mazić i Ibrišević puste iz pritvora, uz obrazloženje da su im izrečene kazne zatvora ispod pet godina, te da su na glavnom pretresu priznali krivicu.

Optužnica je ova lica teretila da su od 2. do 4. decembra prošle godine u privatnoj kući u Živinicama imala seksualne odnose sa maloljetnom djevojkom, koja je zaostala u psihičkom razvoju, dajući joj alkohol i drogu, čime su je doveli u stanje nemoćnosti u kojem nije bila sposobna da se suprostavi njihovoj namjeri.

 

Srna/Informer.ba