BiH Top Vijesti

World Vision BiH: Prisilno prosjačenje u BiH u porastu

Na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, iz nevladine organizacije World Vision BiH, poručili su da je prisilno prosjačenje u BiH u porastu.

U 2020. godini, u BiH je evidentirano 70 žrtva trgovine ljudima, od kojih 35 djece, dok su od 57 evidentiranih žrtava u 2021. godini, njih 50 bili djevojčice i dječaci.

– Smatramo da problem prisilnog prosjačenja u BiH postoji jako dugo, a da su rastući brojevi identifikovane djece potencijalnih žrtava trgovine ljudima rezultat kontinuirane podrške sistemu i osnaživanja profesionalaca u ranom prepoznavanju, pravovremenom i adekvatnom intersektoralnom postupanju u pravcu zaštite potencijalne žrtve, pogotovo kad su u pitanju djeca – izjavila je direktorica World Vision BiH Larisa Klepac.

World Vision BiH je, u protekle dvije godine, pružio podršku sistemu u osnivanju Mobilnih timova za identifikaciju potencijalnih žrtava širom BiH i uspostavljanju lokalnih i kantonalnih Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima dječjeg prosjačenja i drugih oblika zloupotrebe djece.

Profesionalci, sa kojima WV BiH radi na prevenciji i identifikaciji žrtava trgovine, svjedoče boljoj koordinaciji nadležnih instucija na terenu i promjeni u pogledu na dječije prosjačenje, svjesni da su djeca koja prosjače na ulici najčešće žrtve trgovaca ljudima.

Izrada Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova zloupotrebe djece na lokalnom i kantonalnom nivou u BiH i unapređenje multidisciplinarnih mobilnih timova za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima, na području Zapadnog Balkana, važni su koraci koji doprinose sistemskom rješavanju problema trgovine ljudima.

Samo tokom protekle godine, izrađeno je i stupilo na snagu 20 lokalnih i kantonalnih Protokola, dok je osnivanje i operacionalizacija šest mobilnih identifikacijskih timova podržana u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, Bihaću, Mostaru i Bijeljini.

U saradnji sa partnerima, World Vision BiH radi na jačanju identifikacije i otpornosti (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima, osnaživanju predstavnika romskog nevladinog sektora i njihovo uključivanje u referalni mehanizam za suzbijanje trgovine ljudima, te generalnom podizanju svijesti šire javnosti o ovom fenomenu, saopšteno je iz WV BiH.

 

Fena/Informer.ba