BiH Vijesti

Zdravko Samardžija: Svjedok čuo da su zatvorenici pobijeni

BIRN BIH
Na suđenju za zločine na području Brčkog, održana je statusna konferencija zbog izjašnjenja informacija u vezi s postupkom u kojem je jedan, a moguće i još dvojica optuženih, pravosnažno oslobođeni optužbi za koje im se – nakon više od 25 godina – sudi pred Sudom Bosne i Hercegovine.

U nastavku suđenja Zdravku Samardžiji, za zločin protiv čovječnosti u Kotor-Varoši tokom 1992. i 1993. godine, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine prisjetio se napada na selo Večići, te privođenje više od 300 muškaraca u seosku školu “Grabovica”.

Jadranko Šipraga, kao pripadnik čete Zdravka Kršića, ispričao je u Sudu BiH da je, zajedno s pripadnicima Specijalne jedinice iz Banja Luke, učestvovao u napadu na selo Večići na području Kotor-Varoši.

“Specijalci su krenuli od Vrbanjaca, a mi nismo ulazili u Večiće, već smo osiguravali liniju“, rekao je svjedok, navodeći kako su dobili naredbu da stanovnici Večića pružaju otpor.

Potom im je nadređeni Slavko Đekanović rekao kako su se mještani Večana predali, te da idu u selo Grabovica gdje će osiguravati školu, ispričao je svjedok.

“Ljude su dovodili u koloni, bilo ih je oko 300. Postrojili su ih na igralištu i rekli nam da ih po deset u grupi pregledamo i uvedemo u školu“, ispričao je Šipraga.

On je dodao kako je njegova jedinica pregledala i uvela četiri grupe, te da je nakon toga stigla Vojna policija, koja je preuzela poslove u unutrašnjosti škole.

“Žene i djecu smo vodili na sprat, a muškarce smo u prizemlju ostavili“, rekao je svjedok.

Sutradan, kako je naveo svjedok, ispred škole su došla dva autobusa u koja su uvedeni djeca i žene, dok su muškarci ostali zarobljeni u školi.

Svjedok je rekao da ne zna šta je bilo s tim muškarcima, a na pitanje tužioca Mersudina Pružana, da li je naknadno čuo šta se desilo u školi, kratko je odgovorio: “Čuo sam da su pobijeni“.

Zdravko Samardžija je optužen u svojstvu člana komande Specijalnog odreda milicije Centra službi bezbjednosti (CSB) Banja Luka, da je bio dio udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio trajno uklanjanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva s područja Kotor-Varoši. Na teret mu je stavljen progon civilnog stanovništva 1992. i 1993. godine – nezakonitim zatvaranjem, mučenjem, ubistvima, silovanjem, deportacijom i drugim nečovječnim djelima, kao i uništenje imovine i vjerskih objekata.

Drugi svjedok Državnog tužilaštva, Duško Tešić, bio je pripanik rezervnog sastava CSB-a Kotor-Varoš.

Tešić je ispričao kako su 10. juna dobili naredbu da sutradan u ranim jutarnjim satima zauzmu bolnicu, što su i uradili. Nakon toga je dobio zadatak da sa još tri pripadnika rezervne policije očisti nekadašnji magacin vojne opreme iza zgrade Suda, takozvani zatvor.

“Morali smo očistiti sve da primimo zatvorenike“, rekao je Tešić.

Nakon 24 sata su, prema iskazu Tešića, dovedeni prvi zatovrenici – Bošnjaci i Hrvati iz Kotor-Varoši, među kojima je prepoznao svog profesora Ahmeda Čirkića.

*Uslovi su bili teški jer nije radio toalet i nije bilo vode“, rekao je Tešić, pričajući o uslovima u zatvoru.

Nakon toga, svjedok je rekao kako su u taj zatvor ljudi svakodnevno dovođeni, ali da je, nakon sukoba u naselju Kotor, dovedena najveća grupa muškaraca.

“Bilo ih je oko 40; neki su bili moji školski drugovi, neki radne kolege, ali su svi bili dobro istučeni – imali su masnice“, rekao je Tešić.

Tokom suđenja, tužilac Mersudin Pružan pričitao je iskaz svjedoka Ibrišima Botića, koji je preminuo, a kojeg su ranije saslušali haški istražioci.

Botić je u iskazu naveo da su mještani Večića bili opkoljeni, te su odlučili u grupama krenuti ka Travniku. Međutim, upali su u zasjedu i, kako je navedeno u iskazu, nekoliko grupa – oko 300 ljudi –je zarobljeno i odvedeno u Grabovicu.

*Među tim ljudima su bila moja dva sina i brat“, stoji u iskazu Botića.

U izjavi svjedoka Botića navodi se kako je njemu rečeno da su mu sinovi i brat ubijeni, te da – do tog momenta – nije pronašao njihove posmrtne ostatke.

Na izjavu ovog svjedoka Odbrana je uložila prigovor, navodeći da Tužilaštvo BiH nije dokazalo autentičnost izjave. Tužilac Pružan objasnio je da je u izjavi na engleskom jeziku sve ispravno, dok je u izjavi na BHS jezicima došlo do greške prevodioca, pa je umjesto Ibrišima na potpisu napisan Ibrahim.

Odbrana smatra da bi u prisustvu svjedoka dokazali da se većina događaja iz njegovog iskaza nije desila.

Nastavak suđenja zakazan je za 17 oktobar.

BIRN BIH/Informer.ba