Zanimljivosti

Borba protiv starenja uz pomoć muzike

Muzičari mogu neutralizovati neke neželjene efekte starenja, prema rezultatima nove studije. Istraživači su ustanovili da se muzičari izdvajaju po slušnoj memoriji i sposobnosti da čuju govor u bučnim sredinama u odnosu na osobe koje se ne bave muzikom

” Teškoće u slušanju sagovornika u bučnoj sredini je među najčešćim žalbama starijih osoba, ali gubitak sluha, koji dolazi godinama, je samo dio problema koji u terminalnoj fazi može dovesti do socijalne izolacije i depresije” , istice Nina Kraus , direktor “Auditory Neuroscience Laboratory” i koautor studije.”Dobro je poznato da odrasle osobe sa gotovo istim problemima, imaju dramatično različite sposobnosti da čuju govor u bučnoj sredini.”

Istraživači su proučavali 18 muzičara i 19 osoba koje se ne bave muzikom starosti od 45 do 65 godina. Testirali su ih za govor u bučnoj sredini, testirali su njihovu auditornu radnu memoriju , vizuelnu radnu memoriju i audio privremenu obradu.

Muzičari koji su počeli da sviraju instrument od svoje 9 godine ili ranije i dosljedno svirali tokom života imali su bolje rezultate nego osobe koje se nisu bavile muzikom u svim kategorijama sem u vizuelnoj radnoj memoriji, gde su obje grupe prikazale gotovo identične sposobnosti .

Kraus kaže da muzičko obrazovanje” Nervna poboljšanja koja vidimo kod muzičara nemaju samo efekat jačanja zvuka“, rekla je Kraus . ” Reprodukcija muzike angažuje sposobnost da se izdvoje relevantni obrazaci, uključujući zvuk sopstvenog instrumenta , harmonije i ritma. “

 

Informer.ba