Ishrana Zdravlje

Građani ga sve više kupuju na tržnicama i iz kućnih radionica: Duhan na crnom tržištu u BiH pun metala

 

Zbog visokih cijena duhana i cigareta koji se prodaju na legalnom tržištu građani se u zadnje vrijeme sve više okreću nabavi duhana na tržnicama i iz kućnih radionica. Deklaracije takav duhan nema, kao ni jasnog podrijetla. Kvaliteta je, kažu, bolja, cijena tri puta manja, a uglavnom se kupuje kod poznatih trgovaca koji prodaju svoj domaći duhan. Da domaće uvijek nije najbolje, pokazuju analize Federalne uprave za inspekcijske poslove. Oni tvrde kako nelegalni duhan u improviziranim pakiranjima predstavlja veliki rizik za potrošače.
Iz inspekcije navode kako se štetnost nelegalnog duhana ogleda u nekoliko segmenata, prvenstveno jer njegova kvaliteta nije kontrolirana. Također
sirovi duhan u listu nije prošao fazu fermentacije, a vlaženje, rezanje i pakiranje rezanog duhana vrši se u improviziranim skladištima i u nehigijenskim uvjetima.
– Rezani duhan nije podvrgnut bilo kakvoj kontroli u smislu sadržaja nikotina, katrana, ugljik-monoksida, pesticida, teških metala, mikroorganizama, te drugih štetnih primjesa koje se nalaze na listu duhana i drugih štetnih sastojaka koji se mogu naći u nekontroliranom uzgoju i u rezanom duhanu, navode inspektori u izvješću.

Štetni metali

Tijekom akcije u pojačanom inspekcijskom nadzoru nelegalne prodaje duhana koja je provedena u travnju Uprava je izuzela nekoliko uzoraka oduzetog nelegalno prometovanog duhana radi vršenja laboratorijske provjere, a uzorci koji su poslani na analizu nisu imali nikakve deklaracije i nije bilo moguće utvrditi podrijetlo rezanog duhana, osim da su izuzeti kao nelegalan proizvod tijekom inspekcijskog pregleda robe koja se prodaje na lokalnim tržnicama. Uzorci su poslani na provjeru u Njemačku. Iz inspekcije kažu kako još nije završena analiza na pesticide, ali kako su rezultati analize na teške metale u duhanu katastrofalni.
-U svih pet uzoraka koncentracija olova prelazila je maksimalno dopuštenu koncentraciju, u prosjeku četiri puta. Koncentracije kadmija u ispitivanim uzorcima u četiri uzorka su veće pet puta u odnosu na maksimalno dopuštenu koncentraciju, dok je u jednom uzorku koncentracija ovog teškog metala čak trideset puta veća od dopuštene, stoji u izvješću inspekcije. Također, u nalazu se navodi kako je u pet analiziranih uzoraka koncentracije arsena u prosjeku jedan i pol puta veća od dopuštenih maksimalnih vrijednosti. Isto tako, koncentracija nikla u pet analiziranih uzoraka veća je i do pedeset puta od propisane maksimalno dopuštene koncentracije, a samo u jednom ispitivanom uzorku duhana koncentracija žive prelazila je maksimalno dopuštenu koncentraciju deset puta.

Analiza pesticida

-Vidljivo je da se konzumacijom ovakvog duhana ozbiljno narušava zdravlje potrošača jer svaki od navedenih teških metala iznad dopuštene granične vrijednosti predstavlja jak otrov za ljudski organizam. Važno je napomenuti da su teški metali u prekomjernim koncentracijama i kancerogeni, navode federalni inspektori.
Kako teški metali nisu jedini kontaminanti, od ASL-a je zatražena i analiza pesticida prisutnih u uzorcima dostavljenog rezanog duhana. Međutim, za analizu pesticida trebat će znatno više vremena.
-Duhan koji se nalazi u nelegalnoj prodaji nije laboratorijski ispitan te nije tretiran na bilo koju laboratorijsku analizu, a nalaz laboratorijske analize, nažalost, potvrdio je sumnje u pogledu katastrofalno visokih koncentracija otrovnih supstanci, kažu inspektori.

Šteta po državu

Federalna uprava za inspekcijske poslove u suradnji sa županijskim upravama u pojačanom inspekcijskom nadzoru nelegalne prodaje duhana u travnju izvršila je ukupno 64 inspekcijskih nadzora, načinjen je ukupno 51 zapisnik, izdano je ukupno 20 prekršajnih naloga, podneseno 20 prekršajnih prijava, oduzeto 513,3 kg nelegalno prometovanog rezanog duhana i 936 kutija cigareta različitih proizvođača koje nisu imale trošarinsku markicu. Direktor Uprave Ibrahim Tirak je kazao kako je poruka ove akcije i analize ta da se stavi do znanja pušačima koliko konzumiranje nekontroliranog duhana može štetiti njihovom zdravlju. Iz inspekcije navode kako je druga štetna posljedica od nelegalnog rezanog duhana ta što se potkrada država. Prema procjenama inspekcije, šteta koju po državni proračun prouzroči crno tržište rezanog duhana procijenjena je na 200 milijuna maraka godišnje.

 

Dnevni list/Autorica: Vanja Bjelica-Čabrilo/Informer.ba